Sony Xperia E4g - Kaping jeung waktos

background image

Kaping jeung waktos

Anjeun tiasa ngagentos waktos sareng kaping dina telepon anjeun.

Pikeun nyetel tanggal sacara manual

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Tanggal & waktos.

3

Pupuskeun tanda kotak centang

Tanggal & waktu otomatis, lamun dicentang.

4

Ketok

Setel tanggal.

5

Saluyukeun tanggal ku cara ngagulung ka luhur jeung ka handap.

6

Ketok

Setel.

Nyetel waktos ku cara manual

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Tanggal & waktos.

3

Pupuskeun tanda kotak centang

Tanggal & waktu otomatis lamun dicentang.

4

Ketok

Setel waktos.

5

Gulung ka luhur atawa ka handap pikeun nyaluyukeun jam sareng menit.

6

Upami tiasa, gulung ka luhur pikeun ngarobah

AM ka PM, atawa sabalikna.

7

Ketok

Setel.

Nyetel zoneu waktu

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok

Setelan > Tanggal & waktos.

3

Pupus ciri kotak centang

Zona waktu otomatis, lamun dicirian.

4

Ketok

Pilih zona waktu.

5

Pilih hiji opsi.