Sony Xperia E4g - Setélan layar

background image

Setélan layar

Pikeun nyaluyukeun kacaangan layar

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Kacaangan.

3

Buka tetengger kotak centang

Luyukeun jeung kacaangan lamun dicentang.

4

Sered geseran pikeun nyaluyukeun kacaangan.

Ngurangan tingkat kacaangan bakal ningkatkeun kinerja batre.

Nyetel layar meh ngageter upami ditoel

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan> Sora.

3

Cirian kotak centang

Geter mun dirampa. Layar ayeuna ngageter mun anjeun

ngetok kenop lemes sareng aplikasi nu ditangtukeun.

Ngaluyukeun waktos cicing samemeh layar dipareuman

1

Ti Layar Utama, ketok .

2

Teang terus ketok

Setelan > Layar > Sare.

3

Pilih hiji opsi.

Pikeun gancang mareuman layar, pencet sakedeung kenop daya .

Kadali lampu latar pinter

Kadali lampu latar pinter ngajaga layar terus hurung salila alat dicekel ku Anjeun. Pas alat

diteundeun, layar bakal pareum dumasar kana setelan modeu sare Anjeun.

Pikeun ngaktipkeun pungsi Kadali lampu latar pinter

1

Tina layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Layar > Kadali lampu tkng Smart.

3

Sered geseran di sisi

Kadali lampu tkng Smart ka katuhu.