Sony Xperia E4g - Ngatur talatah surelek anjeun

background image

Ngatur talatah surelek anjeun

Pikeun nyortir surelek Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Surelek.

3

Upami Anjeun keur make sababaraha akun surelek, ketok

tur pilih akun nu

Anjeun hoyong sortir, teras ketok

Koropak di menu tarik handap. Upami Anjeun

hoyong nyortir sadaya akun surelek Anjeun sakaligus, ketok

, teras ketok

Koropak gabungan.

4

Ketok , teras ketok

Sortir.

5

Pilih hiji pilihan sortir.

Pikeun neangan surelek

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok

Surelek.

2

Upami Anjeun keur make sababaraha akun surelek, ketok

tur pilih nami akun

nu Anjeun hoyong pariksa, teras ketok

Koropak di menu tarik handap. Upami

Anjeun hoyong neangan sadaya akun surelek Anjeun sakaligus, ketok

, teras

ketok

Pintonan gabungan.

3

Ketok .

4

Tulis teks paneangan Anjeun, teras ketok dina kibor.

5

Hasil teangan nembongan dina daptar nu disortir berdasarkeun kaping. Ketok

talatah surelek nu hayang Anjeun buka.

Pikeun nempo sadaya polder kanggo hiji akun surelek

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok

Surelek.

2

Upami Anjeun nganggo sababaraha akun surelek, ketok

, tur pilih akun nu

Anjeun hoyong pariksa.

3

Dina akun nu Anjeun hoyong pariksa, pilih

Pinton kabeh polder.

Pikeun mupus talatah surelek

Dina koropak surelek Anjeun, sintreuk ka katuhu talatah nu Anjeun hoyong pupus.

Pikeun mindahkeun talatah surelek ka polder sejen

1

Dina koropak surelek Anjeun, sintreuk ka kenca talatah nu Anjeun hoyong

pindahkeun.

2

Ketok

Pindahkeun, teras pilih hiji polder.