Sony Xperia E4g - Ngirim jeung nampa talatah surelek

background image

Ngirim jeung nampa talatah surelek

1

Tempo sadaya akun surelek jeung polder kiwari

2

Tulis talatah surelek anyar

3

Teangan talatah surelek

4

Akses setelan sareng pilihan

5

Daptar talatah surelek

Ngundeur talatah surelek anyar

Lamun koropak surelek muka, gesek ka handap dina daptar talatah.

Saacan ngundeur talatah surelek anyar, pastikeun Anjeun boga koneksi data nu bisa dipake.

Jang inpormasi ihwal koneksi data nu sukses, buka

Setelan Internet sareng MMS

di kaca 27 .

63

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun maca talatah surelek Anjeun

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Surelek.

3

Upami Anjeun keur make sababaraha akun surelek, ketok

tur pilih akun nu

Anjeun hoyong pariksa, teras ketok

Koropak di menu tarik handap. Upami Anjeun

rek mariksa sadaya akun surelek sakaligus, ketok

, teras ketok

Koropak

gabungandi menu tarik handap.

4

Dina koropak surelek, gulung ka luhur atawa ka handap tur ketok talatah surelek

nu Anjeun hoyong baca.

Pikeun nyieun tur ngirim hiji talatah surelek

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok

Surelek.

2

Upami Anjeun keur make sababaraha akun surelek, ketok

tur pilih akun nu

Anjeun hoyong pake pikeun ngirim surelek, teras ketok

Koropak di menu tarik

handap.

3

Ketok , terus ketik nami panarima atawa alamat surelek, atawa ketok tur pilih

hiji atawa sababaraha nami panarima ti daptar Kontak Anjeun.

4

Tulis subjek surelek sareng teks talatah, terus ketok .

Pikeun ngawalon talatah surelek

1

Dina koropak surelek Anjeun, panggihan tur ketok talatah nu hayang diwalon ku

Anjeun, teras ketok

Bales atawa Bales kabeh.

2

Tulis walonan Anjeun, teras ketok .

Pikeun neraskeun hiji talatah surelek

1

Di koropak surelek Anjeun, panggihan tur ketok talatah nu bade diteraskeun, teras

ketok

Teraskeun.

2

Tulis alamat surelek panarima sacara manual, atawa ketok tur pilih panarima

tina daptar Kontak Anjeun.

3

Tulis teks talatah Anjeun, teras ketok .

Pikeun nempo gagantel talatah surelek

1

Panggihan tur ketok talatah surelek nu ngandung gagantel nu Anjeun hoyong

tempo. Talatah surelek nu gaduh gagantel diidentipikasi ku .

2

Sanggeus talatah surelek kabuka, ketok

Muat. Gagantel mimiti diundeur.

3

Saatos gagantel rengse diundeur, ketok

Tempo.

Pikeun nyimpen alamat nu ngirim surelek ka kontak Anjeun

1

Panggihan tur ketok hiji talatah dina koropak surelek Anjeun.

2

Ketok nami nu ngirim, teras ketok

OK.

3

Pilih kontak nu aya, atawa ketok

Damel kontak anyar.

4

Edit inpo kontak, upami dihoyongkeun, teras ketok

Rengse.