Sony Xperia E4g - Setelan talatah

background image

Setelan talatah

Pikeun ngarobah setelan bewara talatah

1

Tina Layar Utama, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok , teras ketok

Setelan.

3

Pikeun nambahkeun sora bewara, ketok

Sora bewara, terus pilih hiji pilihan atawa

ketok and select a music file that is saved to your device.

4

Pikeun mastikeun, ketok

Rengse.

5

Kanggo setelan bewara sejenna, centang atawa pupus centang kotak cek nu

sasuai.

Jang ngahurungkeun atawa mareuman pungsi laporan pangiriman kanggo talatah

kaluar

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok , teras ketok

Setelan.

3

Bere ceklis atawa pupus ceklis dina tetengger

Laporan pangiriman sakumaha

kahayang Anjeun.

Saenggeus pungsi laporan pangiriman dihurungkeun, tanda ceklis bakal muncul dina talatah

nu geus dikirimkeun.