Sony Xperia E4g - Förhandsgranskningsfönster för e-post

background image

Förhandsgranskningsfönster för e-post

Ett förhandsgranskningsfönster är tillgängligt där du kan visa och läsa e-

postmeddelanden. När du har aktiverat fönstret kan du använda det samtidigt för både

listan med e-postmeddelanden och för ett visst e-postmeddelande.

62

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ändra inställningarna för förhandsgranskningsfönstret för e-post

1

Gå till Startskärm och tryck till på och leta sedan reda på och tryck till på

E-

post.

2

Tryck till på och sedan på

Inställningar > Förhandsgranskning.

3

Markera ett alternativ, eller en kombination av alternativ, och tryck sedan till på

OK.

Läsa e-postmeddelanden med förhandsgranskningsfönstret

1

Kontrollera att förhandsgranskningsfönstret är aktiverat.

2

Öppna inkorgen för e-post.

3

Bläddra uppåt eller nedåt och tryck till på det e-postmeddelande som du vill läsa.

4

Visa e-postmeddelandet i helskärmsformat genom att trycka till på delningslisten

(som finns mellan e-postlistan och meddelandetexten).

5

Om du vill gå tillbaka till den vanliga inkorgsvyn trycker du till på delningslisten

igen.