Sony Xperia E4g - Inställningar för e-postkonto

background image

Inställningar för e-postkonto

Ta bort ett e-postkonto från enheten

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

E-post.

3

Tryck på och tryck sedan till på

Inställningar.

4

Välj det konto du vill ta bort.

5

Tryck till på

Radera konto > OK.

Ändra frekvensen för inkorgskontrollen

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

E-post.

3

Tryck till på och sedan på

Inställningar.

4

Välj det konto för vilket du vill ändra frekvensen för inkorgskontroll.

5

Tryck till på

Kontrollfrekvens > Intervall för kontroll och välj ett alternativ.

Ställa in automatiskt frånvarosvar i ett Exchange Active Sync-konto

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på

E-post.

2

Tryck på och tryck sedan till på

Inställningar.

3

Välj det EAS (Exchange Active Sync)-konto för vilket du vill ställa in ett automatiskt

frånvarosvar.

4

Tryck till på

Inte på kontoret.

5

Dra reglaget bredvid

Inte på kontoret åt höger för att starta funktionen.

6

Markera kryssrutan

Ange tidsintervall om det behövs och ställ in tidsintervallet för

det automatiska frånvarosvaret.

7

Skriv in meddelandet för ditt frånvarosvar i textfältet.

8

Tryck till på

OK för att bekräfta.