Sony Xperia E4g - Ställa in e-post

background image

Ställa in e-post

Använd e-postprogrammet på enheten för att skicka och ta emot e-postmeddelanden

via dina e-postkonton. Du kan ha ett eller flera e-postkonton samtidigt, bland annat

företagskonton med Microsoft Exchange ActiveSync.

Konfigurera ett e-postkonto

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

E-post.

3

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigureringen.

Med vissa e-posttjänster kan du behöva kontakta din e-posttjänstleverantör för information

om detaljerade inställningar för e-postkontot.

Lägga till ytterligare ett e-postkonto

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda och tryck till på

E-post.

3

Tryck till på och tryck sedan till på

Inställningar > Lägg till konto.

4

Skriv in e-postadress och lösenord. Tryck sedan till på

Nästa. Om det inte går att

hämta inställningarna för e-postkontot automatiskt kan du slutföra konfigurationen

manuellt.

5

Tryck till på

Nästa när du är klar.