Sony Xperia E4g - Ljudinställningar

background image

Ljudinställningar

Växla mellan mono- och stereoljudläge

1

Tryck på när radion visas.

2

Tryck till på

Aktivera stereoljud.

3

För att åter lyssna på radio i monoljudläge trycker du på och trycker till på

Använd endast monoljud.

Välja område för radion

1

Tryck på när radion visas.

2

Tryck till på

Ställ in radioregion.

3

Välj ett alternativ.

Justera Visualiser

1

Tryck till på när radion visas.

2

Tryck till på

Visualizer.

3

Välj ett alternativ.

72

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.