Sony Xperia E4g - Dölja foton och videoklipp

background image

Dölja foton och videoklipp

Du kan dölja valfria foton och videoklipp från albumets startskärm. När foton och videor

har dolts från albumets startskärm går det endast att se dem i den dolda mappen.

Dölja ett foto eller videoklipp

1

Hitta och tryck på det foto eller videoklipp i Album som du vill dölja.

2

Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .

3

Tryck till på

Dölj > OK.

88

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Visa dolda foton och videor

1

Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck på

Dolda.

2

Tryck till på ett foto eller en video för att visa objektet.

3

Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa

föregående foto eller video.

Visa ett dolt ett foto eller videoklipp

1

Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck på

Dolda.

2

Tryck på det foto eller videoklipp som du vill visa.

3

Tryck till på skärmen för att visa verktygsfälten och tryck sedan till på .

4

Tryck på

Dölj inte.