Sony Xperia E4g - Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

background image

Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto

Du kan redigera och använda effekter på originalfoton som du har tagit med kameran.

Du kan till exempel ändra ljuseffekterna. När du sparar det redigerade fotot finns den

ursprungliga, oförändrade versionen av fotot kvar på enheten.

Redigera ett foto

Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och

tryck sedan till på .

87

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Beskära ett foto

1

Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och

tryck sedan till på .

2

Välj

Fotoredigerare > Bara en gång, om du uppmanas till det.

3

Tryck till på >

Beskär.

4

Välj ett alternativ.

5

Om du vill justera beskärningsramen håller du beskärningsramens kant intryckt.

När kvadraterna vid kanterna försvinner drar du inåt eller utåt för att ändra

storleken på ramen.

6

Om du vill ändra storlek för beskärningsramens alla sidor samtidigt håller du ett av

de fyra hörnen intryckt för att få kvadraterna vid kanterna att försvinna, och drar

sedan i hörnet på angett sätt.

7

Om du vill flytta beskärningsramen till en annan del av fotot håller du ramen

intryckt och drar den till önskad plats.

8

Tryck till på

Använd.

9

Om du vill spara en kopia av fotot som du har beskärt det trycker du till på

Spara.

Använda specialeffekter på ett foto

1

Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och

tryck sedan till på .

2

Välj

Fotoredigerare > Bara en gång, om du uppmanas till det.

3

Tryck till på och välj ett alternativ.

4

Redigera fotot efter önskemål och tryck sedan till på

Spara.