Sony Xperia E4g - Redigera videor med programmet Movie Creator

background image

Redigera videor med programmet Movie Creator

Du kan redigera videor som du har filmat med din kamera. Du kan till exempel beskära

en video så att den får önskad längd eller justera hastigheten på en video. När du sparar

den redigerade videon finns den ursprungliga, oförändrade versionen av videon kvar på

enheten.

Beskära ett videoklipp

1

Tryck på skärmen samtidigt som en video spelas upp för att visa verktygsfälten

och tryck sedan på >

Beskär.

2

Du flyttar beskärningsramen till en annan del av tidslinjen genom röra vid och hålla

kvar kanten på beskärningsramen och dra den till önskad plats. Tryck sedan på

Tillämpa.

3

Tryck på

Spara för att spara en kopia av den beskurna videon.

Anpassa hastigheten för en video

1

Tryck på skärmen samtidigt som en video spelas upp för att visa verktygsfälten

och tryck sedan på >

Hastighet.

2

Välj ett alternativ, sedan rör du vid och håller kvar kanten på tidslinjen och drar den

till önskad plats. Tryck sedan på

Tillämpa

3

Tryck på

Spara för att spara en kopia av den redigerade videon.