Sony Xperia E4g - Visa dina foton på en karta

background image

Visa dina foton på en karta

Att lägga till platsinformation i foton kallas att geotagga. Du kan visa och tagga dina foton

på en karta och visa vänner och familj var du befann dig när du tog ett visst foto. Mer

information finns i

Lägga till geografisk position i foton

på sidan 75 .

Om du har aktiverat platsidentifiering och geotaggning på kameran kan du tagga foton direkt

och visa dem på en karta vid ett senare tillfälle.

1

Visa geotaggade foton i jordglobsvyn

2

Sök efter en plats på kartan

3

Visa menyalternativ

4

Tryck till två gånger för att zooma in. Knip ihop fingrarna för att zooma ut. Dra för att visa olika delar av

kartan

5

En grupp foton och/eller videor som har geotaggats med samma plats

6

Miniatyrer av den markerade gruppen foton och/eller videor. Tryck till på ett objekt för att visa det i

helskärmsläge

Om flera foton har tagits på samma plats kommer endast ett av dem visas på kartan. Det

totala antalet foton visas i övre högra hörnet, till exempel . För att visa alla foton i gruppen

trycker du till på omslagsfotot och sedan på en av miniatyrerna längst ner på skärmen.

Lägga till en geotagg i ett foto

1

Tryck till på skärmen för att öppna verktygsfälten medan du visar ett foto, och

tryck sedan till på

Tryck för att ange plats för att öppna kartan.

2

Leta reda och tryck till på önskad plats för att placera fotot på kartan.

3

Justera platsen för fotot genom att trycka till på platsen på kartan dit du vill flytta

fotot.

4

När du är klar trycker du till på

OK för att spara geotaggen och återgå till

fotogranskaren.

90

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Visa geotaggade foton på en karta

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Album.

3

Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på

Platser.

4

Tryck till på fotot du vill visa på en karta.

Visa geotaggade foton på en jordglob

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Album.

3

Dra den vänstra kanten av startskärmen för album till höger och tryck till på

Platser > .

4

Tryck till på fotot du vill visa på en jordglob.

Ändra geotaggen för ett foto

1

Medan du tittar på ett foto på kartan i Album rör du vid och håller fingret på fotot

tills ramen blir blå. Tryck sedan på önskad plats på kartan.

2

Tryck till på

OK.

Ändra kartvyn

Medan kartan visas i Album trycker du till på och markerar sedan

Klassisk vy eller

Satellitvy.

91

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.