Sony Xperia E4g - Visa foton och videoklipp

background image

Visa foton och videoklipp

Använd programmet Album för att visa foton och spela upp videoklipp som du har tagit

med kameran, eller för att visa liknande innehåll som du har sparat till enheten. Alla foton

och videoklipp visas i ett rutnät med kronologisk ordning.

1

Tryck till på ikonen för att öppna startskärmmenyn för Album

2

Visa menyalternativ

3

Ett bildspel med alla dina bilder, eller de du lagt till i favoriter

4

Dra den vänstra kanten av skärmen åt höger för att öppna startskärmmenyn för Album

5

Datum för objekt i gruppen

6

Tryck till på ett foto eller videoklipp för att visa det

7

Visa innehåll genom att bläddra uppåt eller nedåt

Visa foton och videor

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck till på

Album.

3

Tryck på fotot eller videoklippet du vill visa och tryck sedan på

Album > Bara en

gång.

4

Bläddra till vänster för att visa nästa foto eller video. Bläddra till höger för att visa

föregående foto eller video.

Om du vill ändra ett program som du har valt som standard för att öppna foton eller videoklipp

kan du trycka på

Inställningar > Appar och svepa till fliken Alla, välja programmet och sedan

trycka på

Rensa standardinställn. under Starta som standard.

Om skärmens riktning inte ändras automatiskt när du vänder telefonen markerar du kryssrutan

Rotera skärmen automatiskt under Inställningar > Display > Skärmrotation.

Ändra storleken på miniatyrerna

När du visar miniatyrer av foton och videoklipp i Album, sära på två fingrar för att

zooma in eller knip ihop två fingrar för att zooma ut.

Zooma i ett foto

När du visar ett foto kan du sära på två fingrar för att zooma in eller knipa ihop två fingrar

för att zooma ut.

85

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Titta på ett bildspel med dina foton

1

Medan du tittar på ett foto trycker du till på skärmen för att visa verktygsfälten,

tryck sedan till på >

Bildspel för att börja spela upp alla foton i ett album.

2

Tryck till på ett foto för att avsluta bildspelet.

Spela upp ett videoklipp

1

I Album hittar du och trycker till på videoklippet som du vill spela upp.

2

Tryck till på och sedan på

Filmer > Bara en gång.

3

Om inga spelkontroller visas kan du visa dem genom att trycka till på skärmen.

Tryck till på skärmen igen för att dölja kontrollerna.

Pausa ett videoklipp

1

Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa

uppspelningskontrollerna.

2

Tryck till på .

Snabbspola framåt eller bakåt i en video

1

Knacka på skärmen samtidigt som ett videoklipp spelas upp för att visa

uppspelningskontrollerna.

2

Dra förloppsindikatorn åt vänster för att spola bakåt, eller höger för att spola

framåt.

Anpassa volymen för en video

Tryck på volymknappen.