Sony Xperia E4g - Genvägar och mappar

background image

Genvägar och mappar

Använd genvägar och mappar för att hantera program och hålla ordning på

startskärmen.

19

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

1

Öppna ett program med hjälp av en genväg

2

Öppna en mapp som innehåller program

Lägga till en programgenväg på startskärmen

1

Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på Startskärm tills enheten

vibrerar och anpassningsmenyn visas.

2

Tryck till på

Appar på anpassningsmenyn.

3

Bläddra igenom listan med program och välj ett program. Det valda programmet

läggs till på Startskärm.

I steg 3 kan du som alternativ trycka till på

Genvägar och sedan välja ett program från listan

som visas. Om du lägger till genvägar med den här metoden kan du för vissa av de tillgängliga

programmen lägga till vissa funktioner i genvägen.

Flytta ett objekt på startskärmen

Rör vid och håll kvar objektet tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan

objektet till den nya platsen.

Ta bort ett objekt från startskärmen

Rör vid och håll kvar fingret på ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar,

och dra sedan objektet till längst upp på skärmen.

Skapa en mapp på startskärmen

Rör vid och håll kvar en programikon eller genväg tills den förstoras och enheten

vibrerar; dra och släpp den sedan ovanpå en annan programikon eller genväg.

Lägga till objekt i en mapp på startskärmen

Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och enheten vibrerar, dra sedan

objektet till mappen.

Ändra namn på en mapp på startskärmen

1

Tryck till på mappen för att öppna den.

2

Tryck till på mappens namnlist för att visa fältet

Mappnamn.

3

Ange det nya mappnamnet och tryck till på

Klar.