Sony Xperia E4g - Låsa och låsa upp skärmen

background image

Låsa och låsa upp skärmen

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörkare för att

spara batteri och låses automatiskt. Det här låset förhindrar oönskade åtgärder på

pekskärmen när du inte använder den. När du köper enheten är ett grundläggande

skärmlås med gesten "dra" redan inställt. Med andra ord måste du dra uppåt eller nedåt

på skärmen för att låsa upp den. Du kan ändra säkerhetsinställningarna senare och

lägga till andra typer av lås. Se

Skärmlås

på sidan 38 .

Aktivera skärmen

Tryck snabbt på strömknappen .

Låsa skärmen

När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .