Sony Xperia E4g - Navigera i program

background image

Navigera i program

Du kan navigera mellan program med hjälp av navigeringsknapparna, fältet med favoriter

och fönstret med de senast använda programmen, där du enkelt kan växla mellan alla

nyligen använda program. Vissa program stängs när du trycker på för att avsluta,

medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden eller pausas. Om

programmet pausas eller körs i bakgrunden kan du fortsätta där du slutade nästa gång

du öppnar programmet.

1

Fönster för senast använda program – öppna ett nyligen använt program

2

Fältet Favoriter – Använd en genväg för att få tillgång till program eller widgets

3

Navigeringsknappen Uppgift – öppna fönstret över de senast använda programmen och fältet med

favoriter

4

Navigeringsknappen för start – avsluta ett program och gå tillbaka till startskärmen

5

Navigeringsknappen för att gå bakåt – gå tillbaka till föregående skärm i ett program eller stäng

programmet

Öppna fönstret för nyligen använda program

Tryck på .

Stänga alla nyligen använda program

Tryck till på och sedan på

Stäng alla.

Öppna en meny i ett program

Medan du använder programmet trycker du på .

En meny är inte tillgänglig i alla program.