Sony Xperia E4g - Programskärmen

background image

Programskärmen

Programskärmen, som du öppnar från startskärmen, innehåller de program som är

förinstallerade på enheten samt de program du har hämtat.

Visa alla program på programskärmen

1

Tryck till på på startskärmen.

2

Snärta åt vänster eller höger på programskärmen.

Öppna ett program från programskärmen

Bläddra åt vänster eller höger för att hitta programmet och tryck sedan till på det.

Öppna programskärmsmenyn

När programskärmen är öppen drar du skärmens vänstra kant åt höger.

Flytta ett program på programskärmen

1

Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt

höger.

2

Kontrollera att

Anpassad ordning har valts under VISA APPAR.

3

Rör vid och håll kvar fingret på ett program tills det förstoras och enheten vibrerar,

och dra det sedan till en ny plats.

Lägga till en programgenväg på startskärmen

1

Gå till programskärmen, rör vid och håll kvar fingret på en programikon till

skärmen vibrerar och dra sedan ikonen högst upp på skärmen. Startskärmen

öppnas.

2

Dra ikonen till önskad plats på startskärmen och släpp upp fingret.

Ordna program på programskärmen

1

Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt

höger.

2

Välj önskat alternativ under

VISA APPAR.

Söka efter ett program på programskärmen

1

Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt

höger.

2

Tryck till på

Sök appar.

3

Ange namnet på det program som du vill söka efter.

16

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Avinstallera ett program på programskärmen

1

Öppna programskärmsmenyn genom att dra programskärmens vänstra kant åt

höger.

2

Tryck till på

Avinstallera. Alla program som kan avinstalleras är markerade med

.

3

Tryck till på det program som du vill avinstallera och sedan på

Avinstallera.