Sony Xperia E4g - Små appar

background image

Små appar

Små appar är miniatyrappar som körs ovanpå andra program på samma skärm, så att

användaren kan göra flera saker samtidigt. Du kan exempelvis ha en webbsida öppen

17

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

som visar information om valutakurser och sedan öppna den lilla appen Miniräknare

ovanpå programmet och utföra beräkningar. Du får tillgång till dina små appar via fältet

med favoriter. Om du vill hämta fler små appar går du till Google Play™.

Öppna en liten app

1

Tryck på för att öppna fältet med favoriter.

2

Tryck till på den lilla appen som du vill öppna.

Du kan öppna flera små appar samtidigt.

Stänga en liten app

Tryck till på på fönstret för små appar.

Hämta en liten app

1

Från fältet med favoriter trycker du till på

, sedan på och på .

2

Sök efter en liten app som du vill hämta och följ anvisningarna för att hämta den

och slutföra installationen.

Flytta en liten app

Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är

öppen; flytta den sedan dit du vill ha den.

Minimera en liten app

Rör vid och håll kvar det övre vänstra hörnet av den lilla appen medan den är

öppen; dra den sedan till den högra kanten eller till skärmens nederkant.

Ordna om små appar i fältet med favoriter

Rör vid och håll kvar på en liten app och dra den till önskad plats.

Ta bort en liten app från fältet med favoriter

1

Rör vid och håll på en liten app och dra den sedan till .

2

Tryck på

OK.

Återställa en liten app som tidigare har tagits bort

1

Öppna fältet med favoriter och tryck sedan till på

.

2

Rör vid och håll kvar på den lilla appen som du vill återställa och dra den sedan till

fältet med favoriter.

Lägga till en widget som en liten app

1

Tryck på för att öppna fältet med favoriter.

2

Tryck till på

> > .

3

Välj en widget.

4

Skriv in ett namn för widgeten, om så önskas, och tryck till på

OK.