Sony Xperia E4g - Startskärm

background image

Startskärm

Startskärm fungerar som utgångspunkt på enheten. Den motsvarar ungefär skrivbordet

på en datorskärm. På startskärmen kan du ha upp till sju fönster som sträcker sig utanför

den vanliga skärmbredden. Antalet fönster på startskärmen visas av en serie prickar i

den nedre delen av startskärmen. Den markerade pricken visar vilket fönster du är i för

närvarande.

14

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Gå till startskärmen

Tryck på .

Bläddra på startskärmen

Starskärmsfönster

Du kan lägga till nya fönster på startskärmen (upp till maximalt sju fönster) och ta bort

fönster. Du kan också ange vilket fönster du vill använda som huvudfönster på

startskärmen.

Ställa in ett fönster som huvudfönster för startskärmen

1

Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten

vibrerar.

2

Svep till vänster eller höger i det fönster som du vill ange som huvudfönster för

startskärmen och tryck sedan till på i övre hörnet av fönstret.

Lägga till ett fönster på startskärmen

1

Rör vid och håll kvar fingret på ett tomt område på din Startskärm tills enheten

vibrerar.

2

Snärta åt vänster eller höger för bläddra bland fönstren och tryck sedan till på .

15

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ta bort ett fönster från startskärmen

1

Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar.

2

Bläddra till vänster eller höger för att bläddra till det fönster du vill ta bort; tryck

sedan till på .