Sony Xperia E4g - Status och aviseringar

background image

Status och aviseringar

Ikonerna i statusfältet informerar dig om händelser som nya meddelande- och

kalenderaviseringar, pågående aktiviteter som filhämtningar och statusinformation som

batteristatus och signalstyrka. Du kan dra ner statusfältet och öppna panelen Aviseringar

och hantera dina aviseringar. Du kan även anpassa ikonerna och aviseringarna genom

att välja vilka systemikoner som ska visas i statusfältet och vilka appar som tillåts skicka

aviseringar.

21

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Öppna eller stänga meddelandepanelen

Hantera en avisering

Tryck till på aviseringen.

Stänga en avisering på panelen Aviseringar

Placera fingret på en avisering och snärta åt vänster eller höger.

Ta bort alla aviseringar från panelen Aviseringar

Tryck till på

Ta bort.

Aviseringslampa

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. En

blinkande vit lampa innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett

obesvarat samtal.