Sony Xperia E4g - Ta en skärmbild

background image

Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild.

Skärmbilder sparas automatiskt i Album.

Ta en skärmbild

1

Håll strömknappen intryckt tills ett meddelandefönster visas.

2

Tryck till på

Du kan även ta en skärmbild genom att trycka på strömknappen och volym ned-knappen

samtidigt tills du hör ett klickande ljud.

Visa din skärmbild

Dra statusfältet helt nedåt och tryck sedan till på skärmbilden du vill visa.

Du kan även visa dina skärmbilder genom att öppna programmet Album.