Sony Xperia E4g - Widgetar

background image

Widgetar

Widgetar är små program som du kan använda direkt på startskärmen. De fungerar även

som genvägar. Med väderwidgeten kan du till exempel se grundläggande

väderinformation direkt på startskärmen. Men när du trycker till på widgeten öppnas hela

väderprogrammet. Du kan hämta fler widgetar från Google Play™.

18

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Lägga till en widget på startskärmen

1

Rör vid och håll kvar ett tomt område på din Startskärm tills enheten vibrerar och

tryck sedan till på

Widgets.

2

Hitta och tryck till på den widget du vill lägga till.

Ändra storlek på en widget

1

Tryck till och håll på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar, och släpp

sedan widgeten. Om storleken på widgeten kan ändras (t.ex. Kalender-widgeten)

visas en markerad ram och prickar.

2

Dra prickarna inåt eller utåt för att förminska eller förstora widgeten.

3

Bekräfta den nya storleken på widgeten genom att trycka till var som helst på

Startskärm.

Flytta en widget

Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar,

och dra sedan objektet till en ny plats.

Ta bort en widget

Rör vid och håll kvar fingret på en widget tills den förstoras och enheten vibrerar,

och dra sedan objektet till längst upp på skärmen.