Sony Xperia E4g - Öppna inställningar

background image

Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar

kan öppnas både från programskärmen och från snabbinställningspanelen.

Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Tryck till på

Inställningar.

Visa information om enheten

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta upp och tryck till på

Inställningar > Om mobilen.

Öppna snabbinställningspanelen

Dra statusfältet nedåt med två fingrar.

Välja vilka inställningar som ska visas på snabbinställningspanelen

1

Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på

Redigera.

2

I fältet längst ned på skärmen rör du vid och håller kvar ikonen för den

snabbinställning som du vill lägga till, sedan drar du och släpper den i den övre

delen av skärmen.

Ordna om snabbinställningspanelen

1

Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på

Redigera.

2

Rör vid och håll kvar en ikon, flytta den sedan till den önskade positionen.

3

Tryck på

Klar.