Sony Xperia E4g - Datum och tid

background image

Datum och tid

Du kan ändra tid och datum på enheten.

39

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ange datum manuellt

1

På Startskärm, trycker du till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Datum och tid.

3

Avmarkera kryssrutan

Automatiskt datum och tid om den är markerad.

4

Tryck till på

Ange datum.

5

Justera datumet genom att bläddra uppåt och nedåt.

6

Tryck till på

Ställ in.

Ange tiden manuellt

1

På Startskärm, trycker du till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Datum och tid.

3

Avmarkera kryssrutan

Automatiskt datum och tid om den är markerad.

4

Tryck till på

Ange tid.

5

Bläddra uppåt eller nedåt för att justera timme och minut.

6

Rulla upp för att ändra

FM till EM eller tvärtom.

7

Tryck till på

Ställ in.

Ställa in tidszon

1

Tryck till på Startskärm på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Datum och tid.

3

Avmarkera kryssrutan

Automatisk tidszon om den är markerad.

4

Tryck till på

Välj tidszon.

5

Välj ett alternativ.