Sony Xperia E4g - Förbättra ljudet

background image

Förbättra ljudet

Du kan förbättra ljudet som kommer ut ur högtalarna på enheten med användning av

funktioner som Clear Phase™ och xLoud™-teknik.

Använda Clear Phase™-teknik

Använd Clear Phase™-tekniken från Sony för att automatiskt justera ljudet som kommer

från enhetens interna högtalare och få ett klarare, mer naturligt ljud.

Förbättra ljudkvaliteten hos högtalaren med användning av Clear Phase™

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Ljud.

3

Markera kryssrutan

Clear Phase™.

Aktivering av Clear Phase™-funktionen påverkar inte röstkommunikationsprogrammen.

Ljudkvaliteten för röstsamtal påverkas exempelvis inte.

Använda xLOUD™-teknik

Använd xLOUD™-ljudfilterteknik från Sony för att förbättra högtalarvolymen utan att göra

avkall på kvaliteten. Lyssna på dina favoritlåtar med ett mer dynamiskt ljud.

Förbättra högtalarvolymen med xLOUD™

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Ljud.

3

Markera kryssrutan

xLOUD™.

Aktivering av xLOUD™-funktionen påverkar inte röstkommunikationsprogrammen.

Ljudkvaliteten för röstsamtal påverkas exempelvis inte.

40

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.