Sony Xperia E4g - Ljud, ringsignal och volym

background image

Ljud, ringsignal och volym

Du kan ändra volymen på ringsignalen för inkommande samtal och aviseringar, samt för

musik- och videouppspelning. Du kan också ställa in telefonen i tyst läge så att den inte

ringer medan du sitter i möte.

Justera volymnivåerna

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Ljud > Volymer.

3

Dra volymreglagen till önskade lägen.

Du kan även trycka på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymnivåerna för

ringsignalen och medieuppspelning även när skärmen är låst.

Ställa in enheten i vibrerande läge

Tryck ned volymknappen tills visas i statusfältet.

Ställa in enheten i tyst läge

1

Tryck volymknappen nedåt tills enheten vibrerar och visas i statusfältet.

2

Tryck volymknappen nedåt igen. visas i statusfältet.

Tryck volymknappen uppåt för att avsluta det tysta läget.

Ställa in enheten på vibrerande läge och ringläge

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Ljud.

3

Markera kryssrutan

Vibrera vid samtal.

35

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Välja en ringsignal

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Ljud > Telefonens ringsignal.

3

Välj ett alternativ från listan eller tryck till på för att välja en musikfil som är

sparad på enheten.

4

Bekräfta genom att trycka till på

Klar.

Välja aviseringsljud

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Ljud > Meddelandeljud.

3

Välj ett alternativ från listan eller tryck på och välj en musikfil som är sparad på

enheten.

4

Tryck på

Klar för att bekräfta.

En del program har egna särskilda aviseringsljud som du kan välja i programinställningarna.

Aktivera pektoner

1

Tryck till på Startskärm på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Ljud.

3

Markera kryssrutorna

Toner för knappsats och Ljud vid beröring.