Sony Xperia E4g - Skärminställningar

background image

Skärminställningar

Anpassa skärmens ljusstyrka

1

Tryck till på på startskärmen.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Display > Ljusstyrka.

3

Avmarkera kryssrutan

Anpassa till omgivande belysning om den är markerad.

4

Dra reglaget för att justera ljusstyrkan.

Lägre ljusstyrka förbättrar batteriets prestanda.

Ställa in att skärmen ska vibrera vid beröring

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda på och tryck till på

Inställningar> Ljud.

3

Markera kryssrutan

Vibrera vid beröring. Skärmen vibrerar nu när du trycker till på

valknappar och vissa program.

Anpassa efter hur lång tid skärmen ska stängas av

1

Tryck till på Startskärm på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Display > Viloläge.

3

Välj ett alternativ.

Om du vill stänga av skärmen snabbt trycker du kort på strömbrytaren .

Smart styrning av bakgrundsbelysning

Den smarta styrningen av bakgrundsbelysning håller skärmen aktiv så länge du håller

enheten i din hand. När du lägger ned enheten släcks skärmen enligt

vilolägesinställningen.

Aktivera smart styrning av bakgrundsbelysning

1

Tryck till på på startskärmen.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Display > Smart bakgrundsbelysning.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Smart bakgrundsbelysning åt höger.