Sony Xperia E4g - Skärmlås

background image

Skärmlås

Det finns flera sätt att låsa skärmen. Säkerhetsnivån för alla låstyper anges nedan i

ordning från svagaste till starkaste:

Dra – inget skydd, men du kommer snabbt åt startskärmen

Bluetooth Unlock – låser upp enheten med hjälp av parade Bluetooth-enheter

Face Unlock – låser upp enheten när du tittar på den

Mönster – rita ett enkelt mönster med fingret för att låsa upp enheten

PIN-kod – ange en numerisk PIN-kod med minst fyra siffror för att låsa upp enheten

Lösenord – ange ett alfanumeriskt lösenord för att låsa upp enheten

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg mönstret, PIN-koden eller lösenordet för

skärmupplåsningen. Om du glömmer den informationen är det inte säkert att det går att

återställa viktiga data som kontakter och meddelanden.

Ändra skärmlåstypen

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda på och tryck till på

Inställningar > Säkerhet > Skärmlås.

3

Följ instruktionerna på enheten och välj en annan skärmlåstyp.

Låsa upp skärmen med hjälp av Bluetooth® Unlock-funktionen

Kontrollera att din enhet och de andra Bluetooth®-enheterna är parkopplade innan du

använder Bluetooth® Unlock-funktionen. Mer information om parkoppling finns i

Parkoppla

enheten med en annan Bluetooth®-enhet

på sidan 98 .

1

Gå till startskärmen, tryck till på och leta reda på och tryck till på

Inställningar >

Säkerhet.

2

Tryck till på

Skärmlås > Bluetooth unlock.

3

Tryck till på

Fortsätt och välj den enhet som du vill låsa upp skärmen med och

tryck sedan till på

Fortsätt.

4

Välj ett alternativ som reservupplåsning, detta alternativ används för att låsa upp

skärmen när det inte finns någon Bluetooth®-enhet ansluten.

5

I de andra Bluetooth®-enheterna, leta reda på och tryck till på namnet på din

enhet under

Inställningar > Bluetooth > Parkopplade enheter. Tryck omedelbart

på strömknappen på din enhet när

Ansluten visas på Bluetooth®-enheterna.

Om din enhet kopplas från de andra Bluetooth®-enheterna måste du låsa upp skärmen med

en PIN-kod eller ett mönster.

Konfigurera Face Unlock-funktionen

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på >

Inställningar > Säkerhet >

Skärmlås.

2

Tryck till på

Face Unlock och följ sedan instruktionerna på enheten för att ta en

bild av ditt ansikte.

3

När bilden av ditt ansikte har tagits trycker du till på

Fortsätt.

4

Välj en reservupplåsningsmetod och följ instruktionerna på enheten för att slutföra

konfigurationen.

Det bästa resultatet får du om du tar en bild av ditt ansikte inomhus och med bra belysning

men inte för stark och med enheten på ögonnivå.

Låsa upp skärmen med hjälp av Face Unlock-funktionen

1

Aktivera skärmen.

2

Titta på enheten från samma vinkel du använde för att ta ditt Face Unlock-foto.

Om Face Unlock-funktionen inte känner igen ditt ansikte måste du använda

reservupplåsningsmetoden för att låsa upp skärmen.

38

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Skapa ett skärmlåsmönster

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda på och tryck till på

Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > Grafiskt

lösenord.

3

Följ instruktionerna på enheten.

Om du misslyckas med låsmönstret fem gånger när du försöker låsa upp enheten måste du

vänta i 30 sekunder och sedan försöka igen.

Ändra skärmlåsmönstret

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda på och tryck till på

Inställningar > Säkerhet > Skärmlås.

3

Rita ditt skärmupplåsningsmönster.

4

Tryck till på

Grafiskt lösenord och följ instruktionerna på enheten.

Skapa en skärmlås-PIN-kod

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda på och tryck till på

Inställningar > Säkerhet > Skärmlås > PIN.

3

Ange en numerisk PIN-kod.

4

Om det behövs trycker du till på för att minimera tangentbordet.

5

Tryck till på

Fortsätt.

6

Bekräfta PIN-koden genom att ange den på nytt.

7

Om det behövs trycker du till på för att minimera tangentbordet.

8

Tryck till på

OK.

Skapa ett lösenord för skärmlåset

1

Från Startskärm, tryck till på >

Inställningar > Säkerhet > Skärmlås >

Lösenord.

2

Ange ett lösenord.

3

Om det behövs trycker du till på för att minimera tangentbordet.

4

Tryck till på

Fortsätt.

5

Bekräfta lösenordet genom att ange det på nytt.

6

Om det behövs trycker du till på för att minimera tangentbordet.

7

Tryck till på

OK.

Visa aviseringar från låsskärmen

1

Dra statusfältet nedåt från låsskärmen.

2

Tryck till på den avisering du vill visa.

Du kan endast visa aviseringar från låsskärmen när du låser skärmen med läget

Dra.