Sony Xperia E4g - Innehåll

background image

Innehåll

Komma igång................................................................................. 6

Om denna användarhandbok..............................................................6
Enhetsöversikt.....................................................................................6
Montering............................................................................................7
Skärmskydd........................................................................................9
Starta enheten för första gången......................................................... 9
Varför behöver jag ett Google™-konto?............................................ 10
Ladda enheten..................................................................................10

Grunderna.................................................................................... 12

Använda pekskärmen....................................................................... 12
Låsa och låsa upp skärmen.............................................................. 14
Startskärm........................................................................................ 14
Programskärmen.............................................................................. 16
Navigera i program............................................................................17
Små appar........................................................................................ 17
Widgetar........................................................................................... 18
Genvägar och mappar...................................................................... 19
Bakgrund och teman........................................................................ 20
Ta en skärmbild................................................................................ 21
Status och aviseringar.......................................................................21
Ikoner i statusfältet............................................................................ 22
Programöversikt................................................................................24

Hämta program............................................................................ 26

Hämta program från Google Play™...................................................26
Hämta program från andra källor.......................................................26

Internet och nätverk..................................................................... 27

Surfa på webben...............................................................................27
Inställningar för Internet och MMS .................................................... 27
Wi-Fi®- ............................................................................................ 28
Dela mobildataanslutningen.............................................................. 30
Kontrollera dataanvändning...............................................................30
Välja mobilnät....................................................................................31
Virtuella privata nätverk (VPN)............................................................32

Synkronisera data på enheten..................................................... 33

Synkronisera med onlinekonton........................................................ 33
Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®......................33

Grundläggande inställningar........................................................ 35

Öppna inställningar........................................................................... 35
Ljud, ringsignal och volym................................................................. 35

2

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

SIM-kortsskydd ................................................................................36
Skärminställningar............................................................................. 37
Daydream......................................................................................... 37
Skärmlås...........................................................................................38
Språkinställningar..............................................................................39
Datum och tid................................................................................... 39
Förbättra ljudet..................................................................................40

Skriva text.................................................................................... 41

Virtuellt tangentbord.......................................................................... 41
Telefonknappsats..............................................................................42
Skriva text med röstinmatning........................................................... 43
Redigera text.....................................................................................43
Anpassa Xperia-tangentbordet..........................................................44

Ringa samtal................................................................................ 45

Ringa samtal..................................................................................... 45
Ta emot samtal................................................................................. 46
Pågående samtal.............................................................................. 48
Använda samtalsloggen.................................................................... 48
Vidarekoppla samtal..........................................................................49
Begränsa samtal............................................................................... 49
Flera samtal...................................................................................... 50
Konferenssamtal............................................................................... 50
Röstbrevlåda.....................................................................................51
Nödsamtal........................................................................................ 51

Kontakter .....................................................................................52

Överföra kontakter............................................................................ 52
Söka efter och visa kontakter............................................................ 53
Lägga till och redigera kontakter....................................................... 54
Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för
nödsituationer................................................................................... 55
Favoriter och grupper........................................................................56
Skicka kontaktinformation................................................................. 57
Undvika dubbletter i applikationen Kontakter.....................................57
Säkerhetskopiera kontakter...............................................................57

Meddelanden och chatt............................................................... 58

Läsa och skicka meddelanden.......................................................... 58
Ordna meddelanden......................................................................... 59
Ringa från ett meddelande................................................................ 60
Meddelandeinställningar....................................................................60
Snabbmeddelanden och videochatt..................................................60

E-post...........................................................................................61

Ställa in e-post.................................................................................. 61

3

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Skicka och ta emot e-postmeddelanden........................................... 61
Förhandsgranskningsfönster för e-post............................................. 62
Ordna e-postmeddelanden............................................................... 63
Inställningar för e-postkonto.............................................................. 64
Gmail™.............................................................................................64

Musik ...........................................................................................65

Överföra musik till enheten ............................................................... 65
Lyssna på musik............................................................................... 65
Walkman®-menyn på startskärmen.................................................. 66
Spellistor........................................................................................... 67
Dela musik........................................................................................ 68
Förstärka ljudet................................................................................. 68
Visualiser ..........................................................................................68
Identifiera musik med TrackID™........................................................68

FM-radio.......................................................................................71

Lyssna på radion...............................................................................71
Favoritradiokanaler............................................................................ 72
Ljudinställningar................................................................................ 72

Kamera......................................................................................... 73

Ta foton och spela in videoklipp........................................................ 73
Ansiktsavkänning.............................................................................. 74
Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden............74
Lägga till geografisk position i foton...................................................75
Allmänna kamerainställningar............................................................ 75
Inställningar för stillbildskamera......................................................... 78
Inställningar för videokamera............................................................. 82

Foton och videor i Album............................................................. 85

Visa foton och videoklipp.................................................................. 85
Dela och hantera foton och videor.....................................................86
Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto............................. 87
Redigera videor med programmet Movie Creator.............................. 88
Dölja foton och videoklipp................................................................. 88
Albummenyn på startskärmen...........................................................89
Visa dina foton på en karta................................................................90

Videor........................................................................................... 92

Titta på video i Filmer........................................................................ 92
Överföra videoinnehåll till enheten .....................................................93
Hantera videoinnehåll........................................................................ 93

Kommunikation............................................................................ 94

Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV......................................... 94
Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter..................................... 94
Trådlös Bluetooth®-teknik................................................................ 97

4

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig................... 100

Styra tillbehör och inställningar med Smart Connect........................100

Resor och kartor.........................................................................102

Använda platstjänster......................................................................102
Google Maps™ och navigering....................................................... 102
Använda datatrafik när du reser.......................................................103
Flygplansläge.................................................................................. 104

Kalender och alarmklocka..........................................................105

Kalender......................................................................................... 105
Alarm och klocka............................................................................ 106

Support och underhåll................................................................109

Enhetssupport................................................................................ 109
Datorverktyg................................................................................... 109
Uppdatera enheten......................................................................... 110
Hitta en förlorad enhet ....................................................................111
Hitta enhetens identifieringsnummer................................................112
Hantering av batteri och ström........................................................ 112
Minne och lagring............................................................................114
Hantera filer med en dator...............................................................115
Säkerhetskopiering och återställning av innehåll.............................. 116
Köra diagnostester på din enhet......................................................118
Starta om och återställa enheten.....................................................118
Återvinna enheten........................................................................... 120
Begränsningar beträffande tjänster och funktioner...........................120
Juridisk information......................................................................... 120

5

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.