Sony Xperia E4g - Inställningar för Internet och MMS

background image

Inställningar för Internet och MMS

Om du vill skicka MMS eller använda Internet när inget Wi-Fi®-nätverk är tillgängligt

måste du ha en fungerande mobildataanslutning med rätt Internet- och MMS-

inställningar. Här är några tips:

I de flesta mobilnätverk och hos de flesta operatörer är Internet- och MMS-inställningar

förinstallerade i enheten. Du kan börja använda Internet och skicka MMS med en gång.

I vissa fall erbjuds du alternativet att hämta Internet- och MMS-inställningar första gången

du startar enheten när ett SIM-kort sitter i. Du kan också hämta inställningarna vid ett

senare tillfälle från menyn Inställningar.

Du kan även när som helst manuellt lägga till, ändra eller radera Internet- och MMS-

inställningar på enheten. Om du ändrar eller tar bort en Internet- eller MMS-inställning av

misstag, hämta Internet- och MMS-inställningarna igen.

Om du inte kan använda Internet via ett mobilnät eller om MMS inte fungerar, trots att

Internet- och MMS-inställningarna har hämtats ned till enheten, se felsökningstipsen för

enheten

www.sonymobile.com/support/

för problem med nätverkstäckning, mobila data

och MMS.

Om STAMINA-läget har aktiverats för att spara energi, avbryts all mobildatatrafik när skärmen

är avstängd. Om det orsakar problem med anslutningen, försök utesluta några program och

tjänster från att pausas eller stäng av STAMINA-läget mode tillfälligt. Mer information finns i

Översikt över STAMINA-läget

på sidan 113 .

Hämta inställningar för Internet och MMS

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Mer... > Internetinställningar.

3

Tryck till på

Godkänn. När inställningarna har hämtats ned, visas i statusfältet

och mobildata slås på automatiskt.

Kontrollera mobilnätets signalstyrka om inställningarna inte kan hämtas till enheten. Flytta dig

till en öppen plats utan hinder eller ställ dig nära ett fönster och försök sedan igen.

Kontrollera om mobildata är aktiverade eller inaktiverade

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Mer... > Mobilnätverk.

3

Kontrollera om kryssrutan

Mobildatatrafik är markerad eller inte.

27

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Lägga till Internet- och MMS-inställningar manuellt

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda på och tryck till på

Inställningar > Mer... > Mobilnätverk.

3

Tryck till på

Åtkomstpunktsnamn > .

4

Tryck till på

Namn och skriv in önskat namn.

5

Tryck till på

APN och ange namnet på åtkomstpunkten.

6

Ange all annan information som behövs. Om du inte vet vilken information som

krävs kontaktar du din nätoperatör för mer information.

7

Tryck till på när du är klar och sedan på

SPARA.

8

För att välja den nya åtkomstpunkten du precis lade till trycker du till på

radioknappen bredvid namnet på åtkomstpunkten. När åtkomstpunkten har valts

blir den standardåtkomstpunkten för Internet- och MMS-tjänster.

Visa de hämtade inställningarna för Internet och MMS

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Mer... > Mobilnätverk.

3

Tryck till på

Åtkomstpunktsnamn.

4

Tryck på någon av de tillgängliga objekten för att visa fler detaljer.

Om du har flera tillgängliga anslutningar indikeras den aktiva nätverksanslutningen med en

markerad knapp .