Sony Xperia E4g - Kontrollera dataanvändning

background image

Kontrollera dataanvändning

Du kan hålla reda på mängden data som överförs till och från enheten via din mobila

dataanslutning eller Wi-Fi®-anslutning under en viss period. Du kan exempelvis begränsa

den mängd data som används av enskilda program. För data som överförs via din

30

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

mobila dataanslutning kan du även ställa in varningar och gränser beträffande

dataanvändning så att du undviker ytterligare avgifter.

Du kan öka kontrollen över din dataanvändning genom att justera inställningarna för

dataanvändning, men det finns ingen garanti för att ytterligare avgifter undviks.

Slå på eller stänga av datatrafik

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Dataanvändning.

3

Dra reglaget bredvid

Mobildatatrafik för att slå på eller stänga av trafik.

När datatrafik är avstängd kan enheten ändå upprätta Wi-Fi®- och Bluetooth®-anslutningar.

Ställa in varning beträffande dataanvändning

1

Kontrollera att du har aktiverat mobildatatrafik.

2

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

3

Hitta och tryck till på

Inställningar > Dataanvändning.

4

För att ställa in varningsnivån drar du varningslinjen till det önskade värdet. Du får

en varningsavisering när mängden datatrafik närmar sig den angivna nivån.

Ange en gräns för mobildataanvändning

1

Kontrollera att mobildatatrafiken är aktiverad.

2

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

3

Hitta och tryck till på

Inställningar > Dataanvändning.

4

Markera kryssrutan

Begränsa mobildataanv. om den inte redan är markerad, och

tryck sedan till på

OK.

5

Du anger en gräns för mobildataanvändning genom att dra motsvarande rad till

önskat värde.

När din mobildataanvändning når den angivna gränsen stängs mobildatatrafiken på enheten av

automatiskt.

Kontrollera enskilda programs mobildataanvändning

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Dataanvändning.

3

Sök efter och tryck till på önskat program.

4

Markera kryssrutan

Begränsa bakgrundsdata.

5

Om du vill granska programmets mer specifika inställningar (om sådana finns)

trycker du till på

Visa appinställningar och utför önskade ändringar.

Prestandan för enskilda program kan påverkas om du ändrar relaterade inställningar för

dataanvändning.

Visa data som överförs via Wi-Fi®

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Dataanvändning.

3

Tryck till på och markera kryssrutan

Visa Wi-Fi-användning om den inte redan är

markerad.

4

Tryck till på fliken

Wi-Fi.