Sony Xperia E4g - Välja mobilnät

background image

Välja mobilnät

Enheten växlar automatiskt mellan mobilnät beroende på vilka mobilnät som är

tillgängliga där du befinner dig. Du kan även manuellt ställa in enheten så att den får

tillgång till en viss typ av mobilnät, t.ex. LTE, WCDMA eller GSM.

Välja ett nätverksläge

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Mer... > Mobilnätverk.

3

Tryck till på

Nätverksläge och välj sedan ett nätverksläge.

31

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Välja ett annat nätverk manuellt

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Mer... > Mobilnätverk >

Nätverksoperatörer.

3

Tryck till på

Sökläge och välj Manuellt.

4

Välj ett nätverk.

Om du väljer ett nätverk manuellt söker enheten inte efter andra nätverk, inte ens om du

hamnar utanför räckvidden för det manuellt valda nätverket.

Aktivera automatiskt val av nätverk

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Mer... > Mobilnätverk > Nätverksoperatörer.

3

Tryck till på

Sökläge > Välj automatiskt.