Sony Xperia E4g - Wi-Fi®-

background image

Wi-Fi®-

Använd Wi-Fi®-anslutningar för att surfa på Internet, hämta program eller skicka och ta

emot e-postmeddelanden. När du har anslutit till ett Wi-Fi®-nätverk kommer enheten

ihåg nätverket och ansluter automatiskt till det nästa gång du är inom räckvidd.
För en del Wi-Fi®-nätverk krävs det att du loggar in på en webbsida innan du kan få

tillgång till dem. Kontakta relevant Wi-Fi®-nätverksadministratör för mer information.
De tillgängliga Wi-Fi®-nätverken kan vara öppna eller skyddade:

Öppna nätverk indikeras med bredvid Wi-Fi®-nätverksnamnet.

Skyddade nätverk indikeras med bredvid Wi-Fi®-nätverksnamnet.

Vissa Wi-Fi®-nätverk visas inte i listan med tillgängliga nätverk eftersom de inte sänder sitt

nätverksnamn (SSID). Om du känner till nätverksnamnet kan du lägga till det manuellt i listan

med tillgängliga Wi-Fi®-nätverk.

Starta Wi-Fi®

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar.

3

Dra reglaget bredvid

Wi-Fi åt höger för att slå på Wi-Fi®-funktionen.

Det kan ta några sekunder innan Wi-Fi® aktiveras.

Ansluta till ett Wi-Fi®-nätverk automatiskt

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar.

3

Tryck till på

Wi-Fi. Alla tillgängliga Wi-Fi®-nätverk visas.

4

Tryck till på ett Wi-Fi®-nät för att ansluta till det. För skyddade nätverk anger du

rätt lösenord. visas i statusfältet när du är ansluten.

För att söka efter nya tillgängliga nätverk, tryck till på och sedan på

Skanna. Om det inte går

att ansluta till ett

Wi-Fi-nät, se de relevanta felsökningstipsen för din enhet på

www.sonymobile.com/support/

.

28

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Lägga till ett Wi-Fi®-nätverk manuellt

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Wi-Fi.

3

Tryck till på .

4

Ange informationen om

Nätverksnamn (SSID).

5

Tryck till på fältet

Säkerhet för att välja en säkerhetstyp.

6

Skriv in ett lösenord om det behövs.

7

Om du vill redigera vissa avancerade alternativ, som proxy- och IP-inställningar

markerar du kryssrutan

Visa avancerade alternativ och redigerar dem sedan.

8

Tryck till på

Spara.

Kontakta administratören för Wi-Fi®-nätverket om du behöver SSID och lösenord till nätverket.

Öka signalstyrkan för Wi-Fi®-

Det finns olika saker du kan göra för att öka styrkan på en Wi-Fi®-signal:

Flytta enheten närmare åtkomstpunkten för Wi-Fi®.

Flytta åtkomstpunkten för Wi-Fi® bort från potentiella hinder eller störningar.

Täck inte över enhetens Wi-Fi®-antennområde (det markerade området på bilden).

Wi-Fi®-inställningar

Telefonen visar status för det Wi-Fi®-nätverk du är ansluten till eller för Wi-Fi®-nätverk

som finns tillgängliga i din omgivning. Du kan också välja att låta enheten meddela när ett

öppet Wi-Fi®-nätverk identifieras.
Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk använder enheten en mobil dataanslutning

för att komma åt Internet (om du har konfigurerat och aktiverat en mobil dataanslutning

på enheten). Genom att lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi® kan du ange när det ska

växlas från Wi-Fi® till mobila data.

Aktivera aviseringar i Wi-Fi®-nätverk

1

Starta Wi-Fi® om det inte redan är på.

2

Tryck till på Startskärm på .

3

Hitta och tryck till på

Inställningar > Wi-Fi.

4

Tryck på .

5

Tryck till på

Avancerat.

6

Markera kryssrutan

Nätverksmeddelande.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi®-nätverk

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Wi-Fi.

3

Tryck till på det Wi-Fi®-nätverk du för tillfället är ansluten till. Detaljerad

nätverksinformation visas.

29

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Lägga till en vilolägespolicy för Wi-Fi®

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Wi-Fi.

3

Tryck till på och sedan på

Avancerad > Behåll Wi-Fi vid viloläge.

4

Välj ett alternativ.