Sony Xperia E4g - Alarm och klocka

background image

Alarm och klocka

Du kan ställa in ett eller flera alarm och använda valfritt ljud som sparats på enheten som

alarmsignal. Alarmet ljuder inte om enheten är avstängd. Men det ljuder när enheten är

ställd på tyst läge.
Alarmtidsformatet som visas är samma som det format du väljer som allmänna

tidsinställningar, exempelvis 12 timmar eller 24 timmar.

1

Öppna startskärmen för alarm

2

Visa en världsklocka och justera inställningar

3

Öppna tidtagarurfunktionen

4

Öppna timerfunktionen

5

Öppna datum- och tidsinställningar för klockan

106

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

6

Aktivera och inaktivera ett alarm

7

Visa alternativ

8

Lägga till ett alarm

Ställa in ett nytt alarm

1

Tryck till på på startskärmen.

2

Leta reda och tryck till på

Alarm och klocka.

3

Tryck till på .

4

Tryck till på

Tid och justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.

5

Tryck till på

Ställ in.

6

Redigera andra alarminställningar om du vill.

7

Tryck till på

Klar.

Använda snooze för ett alarm som låter

Tryck till på

Använd snooze.

Stänga av ett alarm som låter

Dra åt höger.

Du kan stänga av ett alarm som är inställt på snooze genom att dra ned statusfältet för att

öppna meddelandepanelen och sedan trycka till på .

Redigera ett befintligt alarm

1

Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill

redigera.

2

Utför önskade ändringar.

3

Tryck till på

Klar.

Aktivera och inaktivera ett alarm

Öppna programmet Alarm och klocka och dra sedan skjutreglaget bredvid alarmet

till läget för på eller av.

Radera ett alarm

1

Öppna programmet Alarm och klocka och rör sedan vid och håll kvar fingret på

det alarm som du vill ta bort.

2

Tryck till på

Radera alarm och sedan på Ja.

Ställa in ljudet för ett alarm

1

Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill

redigera.

2

Tryck till på

Alarmljud och välj ett alternativ eller tryck till på om du vill välja bland

dina musikfiler.

3

Tryck till på

Klar två gånger.

Ställa in ett återkommande alarm

1

Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill

redigera.

2

Tryck till på

Upprepa.

3

Markera kryssrutorna för önskade dagar och tryck sedan till på

OK.

4

Tryck till på

Klar.

Aktivera vibrationsfunktionen för ett alarm

1

Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill

redigera.

2

Markera kryssrutan

Vibrera.

3

Tryck till på

Klar.

107

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ställa in att alarm ska låta när enheten är i tyst läge

1

Öppna programmet Alarm och klocka och tryck sedan till på det alarm som du vill

redigera.

2

Markera kryssrutan

Alarm i tyst läge och tryck till på Klar.

108

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.