Sony Xperia E4g - Kalender

background image

Kalender och alarmklocka

Kalender

Använd programmet Kalender för att planera ditt tidsschema. Om du har registrerat dig

med och synkroniserat din enhet med ett eller flera onlinekonton som inkluderar

kalendrar, till exempel, ditt Google™-konto eller Xperia™ med Facebook-konto visas

händelser från dessa konton även i ditt Kalender-program. Du kan välja vilka kalendrar

som du vill integrera i den kombinerade vyn i Kalender.
När tiden för ett möte närmar sig spelas ett aviseringsljud upp på din enhet för att

påminna dig. Dessutom visas i statusfältet.

1

Välj en typ av vy och kalendrarna som du vill visa

2

Återgå till aktuellt datum

3

Få tillgång till inställningar och andra alternativ

4

Bläddra åt vänster eller höger för att bläddra snabbare

5

Valt datum

6

Agenda för den valda dagen

7

Lägg till en kalenderhändelse

Skapa en kalenderhändelse

1

Utgå från din Startskärm, tryck till på och tryck sedan till på

Kalender.

2

Tryck till på .

3

Om du har synkroniserat kalendern med ett eller fler konton väljer du det konto där

du vill lägga till händelsen. Om du endast vill lägga till den här händelsen på

enheten trycker du till på

Enhetskalender.

4

Ange eller välj önskad information och lägg till deltagare i händelsen.

5

Spara händelsen och skicka ut inbjudningar genom att trycka till på

Klar.

Visa en kalenderhändelse

1

Utgå från din Startskärm, tryck till på och tryck sedan till på

Kalender.

2

Tryck till på den händelse du vill visa.

Visa flera kalendrar

1

Gå till Startskärm, tryck till på och hitta och tryck till på

Kalender.

2

Tryck till på och markera sedan kryssrutorna för de kalendrar du vill visa.

Zooma i kalendervyn

När vyn

Vecka eller Dag är vald kan du zooma in genom att knipa ihop fingrarna

på skärmen.

105

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Visa helgdagar i kalenderprogrammet

1

Tryck till på och sedan på

Kalender på Startskärm.

2

Tryck till på och sedan på

Inställningar.

3

Tryck till på

Nationella helgdagar.

4

Välj ett alternativ, eller en kombination av alternativ, och tryck sedan till på

OK.

Visa födelsedagar i kalenderprogrammet

1

Tryck till på och sedan på

Kalender på Startskärm.

2

Tryck till på och sedan på

Inställningar.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Födelsedagar åt höger.

4

Tryck till på

Födelsedagar och välj sedan den kontaktgrupp där du vill visa

födelsedagarna.

Visa väderprognoser i kalenderprogrammet

1

Tryck till på och sedan på

Kalender på Startskärm.

2

Tryck till på och sedan på

Inställningar.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Väderprognos åt höger.

4

Om platstjänster är inaktiverade trycker du till på

Hemplats och söker efter den ort

du vill lägga till.

Mer information om att aktivera platstjänster se

Använda platstjänster

på sidan 102 .

Ändra inställningar för väderprognoser i kalenderprogrammet

1

Tryck till på och sedan på

Kalender på Startskärm.

2

Tryck till på och sedan på

Inställningar.

3

Tryck till på

Väderprognos.

4

Justera inställningarna efter önskemål.