Sony Xperia E4g - Allmänna kamerainställningar

background image

Allmänna kamerainställningar

Översikt över inställningar för kameraläge

Automatisk motivigenkänning

Optimera dina inställningar efter valfritt motiv.

Manuellt

Justera kamerainställningar manuellt.

Ansikte i bild

Ta foton med den främre och bakre kameran samtidigt.

Multikamera

Spela in samma motiv från flera vinklar på samma skärm.

Live på YouTube

Skicka live-video till YouTube™.

AR-effekt

Ta foton eller spela in videoklipp med virtuella motiv och figurer.

Kreativ effekt

Tillämpa effekter på foton eller videor.

Timeshift burst

Hitta det bästa fotot i en sekvenstagning med bilder.

Social live

Skicka live-video till Facebook™.

Svepande panorering

Ta panoramafoton med vidvinkel.

Sound Photo

Ta foton med bakgrundsljud.

AR-effekter

Experimentera med virtuella objekt i kamerans sökare och berika dina foton och videor.

Porträtteffekter

Ta foton med porträttstilar i realtid.

75

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Automatisk motivigenkänning

I läget Automatisk motivigenkänning identifieras förhållandena du arbetar i och

inställningarna justeras automatiskt så att du får bästa möjliga foto.

Manuellt läge

Använd manuellt läge när du vill justera kamerainställningar manuellt när du tar foton eller

filmar video.

AR-effekt

Du kan tillämpa AR (förstärkt verklighet) på dina foton eller videoklipp för att göra dem lite

roligare. När du använder kameran kan du med denna inställning integrera 3D-motiv i

dina foton eller videoklipp. Välj motivet du vill använda och justera positionen i sökaren.

Kreativ effekt

Du kan använda olika effekter på foton och videor. Du kan till exempel lägga till en

nostalgisk effekt om du vill att ett foto ska se äldre ut, eller en teckningseffekt för en

roligare bild.

Sweep Panorama

Du kan ta vidvinkelfoton och panoramiska foton från horisontal eller vertikal riktning med

en enkel tryck-och svep-rörelse.

Ta ett panoramafoto

1

Aktivera kameran.

2

Tryck till på och markera .

3

Välj fotorikting genom att trycka till på

.

4

Tryck till på skärmen och flytta kameran sakta och stadigt i rörelseriktningen som

indikeras på skärmen.

Timeshift burst

Kameran tar en sekvens på 31 foton under två sekunder – en sekund innan och efter att

du trycker på kameraknappen på skärmen. Så att du kan gå tillbaka och hitta den

perfekta bilden.

Använda Timeshift burst

1

Aktivera kameran.

2

Tryck till på och välj .

3

Ta foton. De foton som har tagits visas i miniatyrvyn.

4

Bläddra bland miniatyrerna och välj det foto du vill spara. Tryck sedan på .

Social live

Social live är ett bildtagningsläge som gör det möjligt att streama live-video till din

Facebook™-sida. Du behöver bara en aktiv internetanslutning och vara inloggad på

Facebook™. Videoklipp kan vara upp till 10 minuter långa.

Sända live-video med Social live

1

Aktivera kameran.

2

Tryck till på och välj .

3

Logga in på ditt Facebook™-konto.

4

Tryck till på för att påbörja sändningen.

5

Ta ett foto under sändningen genom att trycka till på .

6

Tryck till på om du vill stoppa sändningen.

Ansikte in

Du kan använda läget Ansikte in för att aktivera den främre kameran och huvudkameran

samtidigt så att du kan ta ett foto av dig själv med objektet.

76

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Läget Multikamera

Med läget Multikamera kan kan du ta ett foto som kombinerar bilder från två olika vinklar

och enheter. Du ser två bilder i kamerans sökare på enheten – en från din egen kamera

och en från en ansluten Xperia™-enhet eller en Sony-kamera som stöder NFC och Wi-Fi

Direct-teknik. Du kan sedan redigera det du ser i sökaren innan du tar ett foto.
Så om du t.ex. befinner dig på en konsert och vill ta ett foto som kombinerar en vy av

bandet från en vinkel och publiken från en annan så kan du använda läget Multikamera

för bästa effekt.
Du kan konfigurera läget Multikamera med hjälp av NFC och starta parkopplingen av de

två enheterna med hjälp av Wi-Fi Direct-teknik. Båda enheterna måste ha stöd för NFC.

Läget Multikamera finns inte tillgängligt på alla marknader.

Använda läget Multikamera

1

Aktivera NFC-funktionerna på båda de enheter du vill ansluta.

2

Aktivera kameran på enheten.

3

Tryck på och välj .

4

Tryck på på skärmarna på båda enheterna.

5

Se till att NFC-områdena för båda enheterna vidrör varandra. Båda enheterna ska

nu anslutas med hjälp av Wi-Fi Direct-teknik.

6

När enheterna är anslutna visas två bilder i enhetens sökare – en från sökaren i

kameran och en annan från sökaren i den anslutna enheten.

7

Om du vill redigera bilderna i sökaren trycker du på

.

8

Redigera bilderna som du vill. Du kan t.ex. trycka på och hålla kvar fingret på en

bild och dra den till den andra sidan av sökaren för att ändra ordningen.

9

När du har redigerat klart och är redo att ta den slutliga kombinerade bilden

trycker du på

Klar > .

Porträttretuschering

Använd den här funktionen för att använda retuscheringseffekter på porträttfoton medan

du tar dem för att få bästa möjliga resultat.

Använda funktionen för porträttretuschering

1

Aktivera kameran.

2

Tryck till på och sedan på .

3

Om du vill visa stilväljaren sveper du uppåt på skärmen och väljer sedan en

porträttstil för fotona.

4

Om du vill dölja stilväljaren trycker du till på skärmen eller sveper nedåt.

5

Om du vill visa ramväljaren sveper du till vänster och väljer sedan en dekorativ

ram.

6

Om du vill dölja ramväljaren trycker du till på kameraskärmen eller sveper till höger.

Hämta kameraprogram

Du kan hämta gratis- eller betalkameraprogram från Google Play™ eller andra källor.

Innan du börjar hämta något ska du se till att du har en fungerande Internetanslutning,

helst via Wi-Fi® för att begränsa datatrafiksavgifter.

Hämta kameraprogram

1

Öppna kameraprogrammet.

2

Tryck till på och sedan på

KAN HÄMTAS.

3

Markera programmet som du vill hämta och följ anvisningarna för att slutföra

installationen.

Snabbstart

Använd snabbstartsinställningarna och starta kameran när skärmen är låst.

Starta endast

När du dragit uppåt startas huvudkameran från energisparläge.

77

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Starta och ta bild

När du dragit uppåt startas stillbildskameran från energisparläge och ett foto tas.

Starta och spela in video

När du dragit uppåt startas videokameran från energisparläge och inspelningen startar.

Av

Geotagga

Märk foton med information om var de togs.

Pekläge

Identifiera ett fokusområde och rör sedan kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort

du släpper med fingret.

Ljud

Välj att slå på eller stänga av slutarljudet.

Datalagring

Du kan välja att spara dina data antingen på ett flyttbart SD-kort eller på enhetens

internminne.

Internminne

Foton och videoklipp sparas på minnet i enheten.

SD-kort

Foton och videoklipp sparas på SD-kortet.

Vitbalans

Den här funktionen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena. Ikonen för

vitbalansinställningen visas på kameraskärmen.

Auto

Justerar färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.

Glödlampa

Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, till exempel under glödlampor.

Lysrör

Justerar färgbalansen för lysrörsbelysning.

Dagsljus

Justerar färgbalansen för soliga miljöer utomhus.

Molnigt

Justerar färgbalansen för molniga förhållanden.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget

Manuellt.