Sony Xperia E4g - Ansiktsavkänning

background image

Ansiktsavkänning

Med ansiktsavkänning kan du lägga fokus på ett ansikte som inte är mitt i bilden.

Kameran kan automatiskt avkänna upp till fem ansikten. Ansiktena visas med vita ramar.

En färgad ram visar vilket ansikte som kameran fokuserar på. Fokus hamnar på det

ansikte som är närmast kameran. Du kan också välja vilket ansikte som kameran ska

fokusera på genom att knacka på någon av ramarna.

Använda ansiktsavkänning

1

Aktivera kameran.

2

Tryck till på och välj .

3

Tryck till på och sedan på .

4

Tryck till på

Fokusläge > Ansiktsavkänning.

Ta ett foto med ansiktsavkänning

1

Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och

Ansiktsavkänning är

inställt. Upp till fem ansikten kan avkännas och varje avkänt ansikte ramas in.

2

Tryck till på den ram du vill välja som fokus. Tryck inte till om du vill att kameran

ska välja fokus automatiskt.

3

En färgad ram visar vilket ansikte som är i fokus. Ta fotot genom att trycka till på

skärmen.