Sony Xperia E4g - Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden

background image

Använda Smile Shutter™ för att fånga ansikten med leenden

Använd Smile Shutter™-teknik för att fotografera ett ansikte mitt i leendet. Kameran kan

känna av upp till fem ansikten och väljer ett av ansiktena för leendeavkänning och

autofokus. När den personen ler tas bilden automatiskt.

Slå på Smile Shutter™

1

Aktivera kameran.

2

Tryck till på och sedan på

3

Tryck till på

Leendeavkänning och välj en leendenivå.

74

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ta ett foto med Smile Shutter™

1

Rikta kameran mot ditt motiv när kameran är öppen och Smile Shutter™ är

påslaget. Kameran väljer vilket ansikte som fokuseras.

2

Det valda ansiktet visas iunti en färgad ram och fotot tas automatiskt.

3

Om inget leende identifieras trycker du till på skärmen och tar fotot manuellt.