Sony Xperia E4g - Inställningar för stillbildskamera

background image

Inställningar för stillbildskamera

Justera inställningarna för stillbildskameran

1

Aktivera kameran.

2

Tryck till på för att visa alla inställningar.

3

Välj den inställningen som du vill justera och redigera den som du vill.

78

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Inställningar för stillbildskamera – översikt

Upplösning

Välj mellan flera upplösningar och bildformat innan du tar bilden. Ett foto med högre

upplösning kräver mer minne.

5MP

2560×1920(4:3)

Upplösning på 5 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm

eller skriva ut med hög upplösning.

3MP

2560×1440(16:9)

Upplösning på 3 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

2MP

1920×1088(16:9)

Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 16:9. Lämpligt för foton som du vill visa på bredbildsskärm.

2MP

1600×1200(4:3)

Upplösning på 2 megapixel med bildformatet 4:3. Lämpligt för foton som du vill visa på icke-bredbildsskärm

eller skriva ut med hög upplösning.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget

Manuellt.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i enheten. Använd denna

funktion för att ta självporträtt eller gruppfoton där alla kan vara med. Du kan också

använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du ta foton.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.

Av

Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar

på innan du tar ett foto.

Fokusläge

Fokusfunktionen avgör vilken del av ett foto som ska vara i skärpa. När kontinuerligt

autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom den färgade

fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på. Rör vid och håll kvar

fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan är inställd. Fotot tas

när du släpper med fingret.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen.

Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på

genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en blå ram vilket ansikte

som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är

på.

Pekfokus

79

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Rör vid ett specifikt område på kameraskärmen för att ställa in fokusområdet. Kontinuerligt autofokus är av.

Rör vid och håll kvar fingret på kameraskärmen tills den gula fokusramen blir blå, vilket indikerar att skärpan

är inställd. Fotot tas när du släpper med fingret.

Objektspårning.

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget

Manuellt.

HDR

Använd HDR (High-Dynamic Range)-inställningen för att ta ett foto i starkt motljus eller

under förhållanden med skarpa kontraster. HDR kompenserar för förlusten av detalj och

skapar en bild som är representativ för båda mörka och ljusa områden.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget

Manuellt.

ISO

Mörker och rörliga objekt kan göra att bilden blir suddig. Du kan förhindra detta genom

att öka ISO-känsligheten.

Auto

Ställer in ISO-känsligheten automatiskt.

100

Ställer in ISO-känsligheten på 100.

200

Ställer in ISO-känsligheten på 200.

400

Ställer in ISO-känsligheten på 400.

800

Ställer in ISO-känsligheten på 800.

1600

Ställer in ISO-känsligheten på 1600.

Inställningen är bara tillgänglig i fotograferingsläget

Manuellt.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer

automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.

Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget

Manuellt.

Bildstabilisator

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt när du tar en bild. Med hjälp av stabilisatorn

kan du kompensera små handrörelser.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget

Manuellt.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska foton och videoklipp precis efter att du tagit eller spelat

in dem.

80

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Obegränsat

En förhandsgranskning visas precis efter att du tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp.

5 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklippet visas i 5 sekunder.

3 sekunder

Förhandsgranskningen av fotot eller videoklippet visas i 3 sekunder.

Redigera

Fotot eller videoklippet öppnas för redigering efter att du tog eller spelade in det.

Av

Fotot eller videoklippet sparas efter att du tog eller spelade in det, och ingen förhandsgranskning visas.

Ansiktsigenkänning

Du kan registrera ansikten i programmet Kamera så att sökaren automatiskt fokuserar på

dessa ansikten när de dyker upp i sökaren.

Blixt

Använd blixten för att ta foton vid dåliga ljusförhållanden eller i motljus. Följande alternativ

är tillgängliga när du trycker till på blixtikonen på kameraskärmen:

Auto

Kameran avgör automatiskt om ljusförhållandena kräver att det används en blixt.

Fyllnadsblixt

Använd denna inställning när bakgrunden är ljusare än motivet. Detta tar bort oönskade mörka skuggor.

Reducering av röda ögon

Reducerar den röda färgen i ögonen när du tar ett foto.

Av

Blixten är avstängd. Ibland får ett foto bättre kvalitet utan blixt, även om ljusförhållandena är dåliga.

Kameran måste hållas stilla för att fotot ska bli bra när du fotograferar utan blixt. Använd självutlösaren

för att undvika suddiga foton.

Ficklampa

En lykta eller kameralampa tänds när du tar foton.

Scenval

Med funktionen Scenval kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt

anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga fotokvalitet

med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.

Av

Funktionen Scenval är avstängd och det går att ta foton manuellt.

Försköning

Ta foton av ansikten med en skönhetseffekt.

Mjuka motiv

Använd till att ta foton mot mjuk bakgrund.

Anti-rörelseoskärpa

Använd för att minimera kameraskakning när du fotar ett ganska mörkt motiv.

Liggande

Används för landskapsfoton. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.

HDR-motljuskorr.

Använd för att förbättra detaljerna i bilder med hög kontrast. Den inbyggda motljuskorrektionen

analyserar bilden och justerar den automatiskt för att skapa ett foto med perfekt belysning.

Nattporträtt

Används för att ta porträttfoton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är

lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.

Nattmotiv

Används för att ta foton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång

måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.

81

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Handskymning

Använd för att ta foton utan stativ i dåliga ljusförhållanden med mindre brus och oskärpa.

Hög känslighet

Använd för att ta foton utan blixt i dåliga ljusförhållanden. Minskar oskärpa.

Gourmet

Använd för att fota mat i starka färger.

Husdjur

Använd för att fota husdjur. Minskar oskärpa och röda ögon.

Strand

Använd för att ta foton vid vatten.

Snö

Använd den här inställningen i ljusa miljöer för att undvika överexponerade foton.

Fest

Använd den här inställningen för fotografering i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp

bakgrundsljus eller levande ljus inomhus. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas

stilla eller placeras på en stadig yta.

Sport

Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden

minimerar risken för rörelseoskärpa.

Dokument

Använd detta för fotografering av text eller ritningar. Ger fotot ökad, skarpare kontrast.

Fyrverkeri

Använd för att ta foton av fyrverkerier i all deras prakt.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget

Manuellt.