Sony Xperia E4g - Inställningar för videokamera

background image

Inställningar för videokamera

Justera inställningarna för videokameran

1

Aktivera kameran.

2

Tryck till på en av inställningsikonerna på skärmen.

3

Tryck till på för att visa alla inställningar.

4

Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

Inställningar för videokamera – översikt

Videoupplösning

Justera videoupplösningen för olika format.

Full HD

1920×1088(16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med bildformatet 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.

MMS

Spela in videor som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för det här videoformatet är begränsad

för att videofiler ska få plats i ett MMS.

Inställningarna är bara tillgängliga i fotoläget

Manuellt.

82

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i enheten.

Används för att spela in videoklipp av grupper så att alla kan vara med. Du kan också

använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar under videoinspelningen.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklippet börjar spelas

in.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklippet börjar spelas

in.

Av

Videoklippet börjar spelas in så snart du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™(video)

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar

på innan du spelar in en video.

Fokusläge

Fokusinställningen styr vilken del av ett videoklipp som ska vara i skärpa. När

kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom

den vita fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på.

Ansiktsavkänning

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen.

Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på

genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en gul ram vilket ansikte

som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är

på.

Objektspårning.

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget

Manuellt.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer

automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Justerar exponeringen till mitten av bilden.

Medel

Beräknar exponeringen efter mängden ljus som träffar hela bilden.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget

Manuellt.

Videostabiliseraren

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av

stabilisatorn kan du kompensera små handrörelser.

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp.

83

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska videor direkt efter det att du har spelat in dem.

En förhandsgranskning visas precis efter att du spelat in en video.

Redigera

Videon öppnas för redigering när du har spelare in den.

Av

Videon sparas efter att du spelade in den, och ingen förhandsgranskning visas.

Blixt

Använd blixtlampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus.

Videoblixtikonen är endast tillgänglig på videokarmeraskärmen. Observera att

videokvaliteten ibland blir bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga.

Av

Scenval

Med funktionen Scenval kan du snabbt ställa in kameran för vanliga situationer med hjälp

av förprogrammerade videoscener. Kameran säkerställer bästa möjliga videokvalitet med

ett antal förinställningar som är anpassade till den valda scenen.

Av

Funktionen Scenval är avstängd och det går att spela in videoklipp manuellt.

Mjuka motiv

Använd till att spela in videor mot mjuk bakgrund.

Liggande

Används för videoklipp av landskap. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.

Mörkerläge

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av

föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när

ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre.

Strand

Använd för videor av scener vid vatten.

Snö

Används i ljusa miljöer för att undvika överexponerade videoklipp.

Sport

Används för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för

rörelseoskärpa.

Fest

Används för inspelningar inomhus i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller

levande ljus inomhus. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd

ett stöd.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget

Manuellt.

84

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.