Sony Xperia E4g - Lägga till geografisk position i foton

background image

Lägga till geografisk position i foton

Använd geotaggning om du vill lägga till den ungefärliga geografiska positionen (en

geotaggning) i dina foton när du tar dem. Den geografiska platsen fastställs med hjälp av

trådlösa nätverk eller GPS-teknik.
När visas på kameraskärmen är geotaggning aktiverat, men den geografiska

positionen har inte hittats. När visas är geotaggning aktiverat och den geografiska

positionen är tillgänglig, så fotot kan geotaggas. Om ingen av dessa två symboler visas

är geotaggningsfunktionen inaktiverad.

Aktivera geotaggning

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Plats.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Plats åt höger.

4

Aktivera kameran.

5

Tryck till på och sedan på .

6

Dra skjutreglaget bredvid

Geotagga åt höger.