Sony Xperia E4g - Ta foton och spela in videoklipp

background image

Ta foton och spela in videoklipp

1

Zooma in eller ut

2

Huvudkamerans skärm

3

Visa foton och videoklipp

4

Ta foton eller spela in videoklipp

5

Gå tillbaka ett steg eller stäng av kameran

6

Ändra fotolägesinställningar

7

Öppna inställningar och genvägar för kameran

8

Främre kamera

Ta ett foto från låsskärmen

1

Om du vill aktivera skärmen trycker du snabbt på strömknappen .

2

Starta kameran genom att röra vid och hålla kvar och dra uppåt.

3

Tryck till på när kameran öppnas.

Ta ett foto genom att röra vid skärmen

1

Aktivera kameran.

2

Tryck till på och sedan på .

3

Dra skjutreglaget bredvid

Pekläge åt höger.

4

Peka med kameran mot föremålet.

5

För att aktivera autofokus ska du röra vid och hålla på en punkt på skärmen. När

fokusramen blir blå, lyft fingret för att ta fotot.

Ta ett foto genom att trycka till på knappen på kamerans skärm

1

Aktivera kameran.

2

Peka med kameran mot föremålet.

3

Tryck till på knappen på kamerans skärm. Fotot tas så fort du släpper fingret.

Ta ett självporträtt med den främre kameran

1

Aktivera kameran.

2

Tryck till på

.

3

Om du vill ta fotot trycker du till på kameraknappen på skärmen . Fotot tas så

fort du släpper med fingret.

Använda stillbildskamerans blixt

1

Tryck till på när kameran är öppen.

2

Välj önskad blixtinställning.

3

Ta fotot.

73

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Använda zoomfunktionen

När kameran är öppen trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen.

Knip ihop eller sära fingrarna på kameraskärmen medan kameran är öppen.

Spela in ett videoklipp

1

Aktivera kameran.

2

Peka med kameran mot motivet.

3

Starta inspelningen genom att trycka till på .

4

Pausa inspelningen av ett videoklipp genom att trycka på . Återuppta

inspelningen genom att trycka på .

5

Stoppa inspelningen genom att trycka på .

Ta ett foto när du spelar in ett videoklipp

Om du vill ett foto när du spelar in ett videoklipp trycker du på . Fotot tas så fort

du släpper med fingret.

Visa dina foton och videor

1

Aktivera kameran och öppna sedan ett foto eller en video genom att trycka till på

en miniatyr.

2

Snärta åt vänster eller höger för att visa dina foton och videor.

Radera ett foto eller ett inspelat videoklipp

1

Bläddra till det foto eller det videoklipp du vill radera.

2

Tryck till på skärmen så att visas.

3

Tryck på .

4

Tryck till på

Radera för att bekräfta.