Sony Xperia E4g - Ladda enheten

background image

Ladda enheten

Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast ska bytas ut av Sony eller

ett auktoriserat Sony-reparationscenter. Försök aldrig att öppna eller montera isär

enheten själv. Om du öppnar enheten kan den bli skadad och då gäller inte garantin.
Batteriet är delvis laddat när enheten levereras från fabriken. Beroende på hur länge

enheten har legat i förpackningen innan du köper den kan batterinivån vara ganska låg.

Vi rekommenderar därför att du laddar batteriet i minst 30 minuter innan du startar

enheten för första gången. Du kan fortfarande använda enheten medan den laddas. Läs

mer om batteriet och hur du kan förbättra prestanda i

Hantering av batteri och ström

sidan 112 .

10

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ladda enheten

1

Anslut laddaren till ett eluttag.

2

Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).

3

Anslut den andra änden av kabeln till mikro-USB-porten på enheten, med USB-

symbolen uppåt. Aviseringslampan tänds när laddningen påbörjas.

4

När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den

rakt ut. Se till att du inte böjer kontakten.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan aviseringslampan tänds och

laddningsikonen visas.

Aviseringslampa för batteristatus

Grön

Batteriets laddningsnivå är högre än 90 %

Blinkande röd

Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 %

Orange

Batteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 90 %

11

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.