Sony Xperia E4g - Montering

background image

Montering

Ett skyddsblad sitter på skärmen. Du måste peta loss filmen innan du använder

pekskärmen. Annars kanske pekskärmen inte fungerar korrekt.

Ta bort luckan på baksidan

Sätt in en nagel i öppningen (se bilden) och lyft sedan upp luckan.

Fästa luckan på baksidan

1

Sätt den bakre luckan på enhetens baksida och tryck sedan de nedre hörnen

nedåt så att de låses på plats.

2

Tryck ned sidorna på luckan uppifrån och nedåt tills luckan snäpps på plats.

Sätta i mikro-SIM-kortet

Om du sätter i ett mikro-SIM-kort när enheten är på, startas enheten om automatiskt.

Ta bort den bakre luckan och sätt i mikro-SIM-kortet i dess plats med de

guldfärgade kontakterna vända nedåt.

Du måste använda ett mikro-SIM-kort för att enheten ska fungera korrekt. Med vissa SIM-kort

av standardstorlek kan du ta loss ett integrerat mikro-SIM-kort. När du har tagit bort mikro-

SIM-kortet från SIM-kortet av standardstorlek kan du inte sätta tillbaka det och använda

7

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

standard-SIM-kortet igen. Om du inte har ett mikro-SIM-kort eller om ditt befintliga SIM-kort

inte innehåller ett borttagbart mikro-SIM-kort kontaktar du din nätoperatör för information om

hur du skaffar eller byter ditt SIM-kort.

Sätta i ett minneskort

1

Ta bort luckan på baksidan.

2

Sätt i minneskortet i minneskortplatsen med de guldfärgade kontakterna nedåt.

Ta bort mikro-SIM-kortet

1

Ta bort batteriluckan.

2

Dra ut mikro-SIM-kortet från platsen och ta bort det helt.

8

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ta bort minneskortet

1

Stäng av telefonen eller koppla från minneskortet från

Inställningar > Lagring >

Koppla från SD-kortet .

2

Ta bort det bakre skyddet och dra sedan minneskortet utåt för att ta bort det.