Sony Xperia E4g - Om denna användarhandbok

background image

Om denna användarhandbok

Det här är

Xperia™ E4g användarhandboken för programvaruversionen Android™

4.4.4. Om du inte vet vilken programvaruversion du kör på enheten kan du kontrollera

från menyn Inställningar. För mer information om programvaruuppdateringar, se

Uppdatera enheten

på sidan 110 .

Kontrollera aktuell version av enhetens programvara

1

Tryck till på på Startskärm.

2

Leta reda och tryck till på

Inställningar > Om mobilen > Android-version.