Sony Xperia E4g - Starta enheten för första gången

background image

Starta enheten för första gången

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som du kan använda för

att konfigurera grundläggande inställningar, logga in på onlinekonton och anpassa

enheten. Om du till exempel har ett Sony Entertainment Network-konto kan du logga in

på det här, och komma igång direkt.

Du kan också öppna installationsguiden senare från menyn för inställningar.

Starta enheten

Kontrollera att batteriet har laddats i minst 30 minuter innan du använder enheten för första

gången.

9

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

1

Tryck på strömknappen och håll den intryckt tills enheten vibrerar.

2

Ange PIN-koden för SIM-kortet när du uppmanas att göra det, och tryck sedan till

.

3

Vänta en stund medan enheten startar.

PIN-koden för SIM-kortet tillhandahålls till en början av din nätoperatör, men du kan ändra

den senare från menyn Inställningar. Åtgärda ett misstag när du skriver SIM-kortets PIN-kod

genom att trycka till på

.

Stänga av enheten

1

Håll strömbrytaren intryckt tills alternativmenyn öppnas.

2

Tryck till på

Stäng av på alternativmenyn.

3

Tryck till på

OK.

Det kan ta en stund innan enheten stängs av.