Sony Xperia E4g - Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter

background image

Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter

Du kan visa eller spela upp medieinnehåll som har sparats på din enhet på andra

enheter, t.ex. TV eller dator. Enheterna måste vara DLNA Certified™ av Digital Living

Network Alliance och måste vara anslutna till samma Wi-Fi®-nät för att innehållet ska

kunna delas. Du kan också visa eller spela upp innehåll från andra DLNA Certified™-

enheter på din enhet.
När du har konfigurerat delning av innehåll mellan enheter kan du till exempel lyssna på

musikfiler som är lagrade på din hemdator från din enhet eller visa foton som har tagits

med din enhetskamera på en storbilds-TV.

Spela upp filer från DLNA Certified™-enheter på enheten

När du spelar upp filer från en annan DLNA Certified™-enhet på enheten fungerar denna

andra enhet som en server. Den delar med andra ord innehåll över ett nät.

Serverenheten måste ha sin innehållsdelningsfunktion aktiverad och ge

tillgångsbehörighet till enheten. Den måste också vara ansluten till samma Wi-Fi®-nät

som enheten.

94

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Spela upp en delad låt på enheten

1

Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät

som din enhet.

2

Utgå från din Startskärm, tryck till på och leta reda på och tryck till på .

3

Dra den vänstra kanten av startskärmen för Walkman® åt höger och tryck till på

Enheter.

4

Välj en enhet från listan med anslutna enheter.

5

Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj den låt du vill spela upp.

Låten börjar spela automatiskt.

Spela upp en delad video på enheten

1

Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät

som din enhet.

2

Utgå från din Startskärm, tryck till på och leta reda på och tryck till på

Filmer.

3

Dra den vänstra kanten av startskärmen för Filmer åt höger och tryck till på

Enheter.

4

Välj en enhet från listan med anslutna enheter.

5

Bläddra mapparna på den anslutna enheten och välj den video du vill spela upp.

Visa ett delat foto på enheten

1

Se till att enheterna som du vill dela filer med är anslutna till samma Wi-Fi®-nät

som din enhet.

2

Utgå från din Startskärm, tryck till på och leta reda på och tryck till på

Album.

3

Dra den vänstra kanten av startskärmen för Album åt höger och tryck till på

Enheter.

4

Välj en enhet från listan med anslutna enheter.

5

Bläddra i mapparna på den anslutna enheten och välj ett foto för att visa det.

Spela upp filer från din enhet på DLNA Certified™-enheter

Innan du kan visa eller spela upp mediafiler från din enhet på andra DLNA Certified™-

enheter måste du upprätta fildelning på enheten. Enheterna du delar innehåll med kallas

för klientenheter. En TV, dator eller datorplatta kan till exempel fungera som klientenhet.

Din enhet fungerar som en medieserver när den gör innehåll tillgängligt för klientenheter.

När du upprättar fildelning på din enhet måste du även tilldela klientenheter

åtkomstbehörighet. När du har gjort det visas sådana enheter som registrerade enheter.

Enheter som väntar på åtkomstbehörighet anges som väntande enheter.

Upprätta fildelning med andra DLNA Certified™-enheter

1

Anslut enheten till ett Wi-Fi®-nät.

2

Tryck till på och hitta sedan och tryck till på på Startskärm.

3

Tryck till på och sedan på

Medieserver.

4

Slå på funktionen

Dela media genom att dra reglaget. visas i statusfältet.

Enheten kan nu fungera som medieserver.

5

Anslut datorn eller andra enheter till samma Wi-Fi®-nät som enheten.

6

En avisering visas i enhetens statusfält. Öppna aviseringen och ställ in

åtkomstbehörigheterna för varje enhet.

Anvisningarna för konfigureringen av fildelning med DLNA™ varierar beroende på

klientenheten. Mer information finns i användarhandboken för klientenheten. Om enheten in

kan ansluta till en klient på nätet kontrollerar du att ditt Wi-Fi®-nät fungerar.

Du har även tillgång till

Medieserver-menyn under Inställningar > Xperia™-anslutningar >

Medieserver. Om du stänger Medieserver-vyn fortsätter fildelningsfunktionen att köras i

bakgrunden.

Sluta dela filer med andra DLNA Certified™-enheter

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserver.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Dela media åt vänster.

95

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ange åtkomstbehörigheter för en väntande enhet

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserver.

3

Välj en enhet från

Väntande enheter-listan.

4

Välj åtkomstbehörighetsnivå.

Ändra namnet på en registrerad enhet

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserver.

3

Välj en enhet i listan med

Registrerade enheter, välj sedan Ändra namn.

4

Skriv in ett nytt namn för enheten.

Ändra åtkomstnivå för en registrerad enhet

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserver.

3

Välj en enhet från

Registrerade enheter-listan.

4

Tryck till på

Ändra åtkomstnivå och välj ett alternativ.

Få hjälp med att dela innehåll med andra DLNA Certified™-enheter

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Xperia™-anslutningar > Medieserver.

3

Tryck till på .

Spela upp filer på en DMR-enhet (Digital Media Renderer)

Med DLNA™-teknologi kan du använda push-tekniken för att flytta medieinnehåll som

sparats på enheten till en annan enhet som är ansluten till samma Wi-Fi®-nät. Den andra

enheten måste kunna fungera som en DMR-enhet (Digital Media Renderer) och rendera,

eller spela upp, innehåll som mottagits från enheten. En tv med DLNA-funktioner eller en

dator som kör Windows® 7 eller högre är exempel på DMR-enheter.

Inställningarna för aktivering av Digital Media Renderer kan variera beroende på vilken enhet

som används. Se användarhandboken för DMR-enheten om du vill ha mer information.

Innehåll som skyddas av DRM (Digital Rights Management) kan inte spelas upp på en DMR-

enhet med DLNA™-teknologi.

Visa foton eller videor från enheten på en DMR-enhet

1

Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till

samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.

2

Gå till Startskärm och tryck till på .

3

Leta reda och tryck till på

Album.

4

Bläddra till och öppna fotona eller videoklippen som du vill visa.

5

Tryck till på skärmen för att visa verktygsfältet, tryck sedan till på och välj en
DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Det valda innehållet spelas upp i kronologisk

ordning på den valda enheten.

6

Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på och välja

Koppla från. Filen

spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.

Du kan även dela en video från programmet Filmer på enheten genom att trycka till på videon
och sedan trycka till på

.

Spela upp en låt från din enhet på en DMR-enhet

1

Se till att du har konfigurerat DMR-enheten korrekt och att den är ansluten till

samma Wi-Fi®-nätverk som enheten.

2

Utgå från din Startskärm, tryck till på och leta reda på och tryck till på .

3

Välj en musikkategori och bläddra fram till låten du vill dela och tryck till.

4

Tryck till på och välj en DMR-enhet att dela ditt innehåll med. Låten spelas
automatiskt på den enhet du har valt.

5

Koppla från DMR-enheten genom att trycka till på och välja enheten. Låten

spelas inte längre upp på DMR-enheten men fortsätter spelas upp på enheten.

96

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.