Sony Xperia E4g - Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV

background image

Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV

Du kan använda skärmspegling för att visa skärmen på din enhet på en TV eller annan

stor display utan att använda en kabelanslutning. Med Wi-Fi Direct™-teknik skapas en

trådlös anslutning mellan de två enheterna, så att du kan luta dig tillbaka i soffan och

njuta av dina favoritfoton. Du kan även använda den här funktionen till att lyssna på

musik från din enhet via högtalarna på TV:n.

Din TV måste ha stöd för skärmspegling baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ för att den

ovan beskrivna funktionen ska fungera. Om din TV inte har stöd för skärmspegling kanske du

måste köpa en trådlös displayadapter separat.

När du använder skärmspegling kan bildkvaliteten ibland påverkas negativt av störningar från

andra Wi-Fi® nät.

Spegla enhetens skärm på en tv-skärm

1

TV: Följ instruktionerna i användarhandboken för tv:n för att aktivera

skärmspeglingsfunktionen.

2

Din enhet: Gå till Startskärm och tryck på .

3

Leta upp och tryck på

Inställningar > Xperia™-anslutningar > Skärmspegling.

4

Tryck på

Starta.

5

Tryck till på

OK och välj en enhet.

Täck inte över enhetens antennområde för Wi-Fi när du använder skärmspegling.

Din TV måste ha stöd för skärmspegling baserat på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ för att den

ovan beskrivna funktionen ska fungera.

Avbryta skärmspegling mellan enheter

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Xperia™-anslutningar > Skärmspegling.

3

Tryck till på

Koppla från och sedan på OK.