Sony Xperia E4g - Trådlös Bluetooth®-teknik

background image

Trådlös Bluetooth®-teknik

Använd Bluetooth®-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth®-kompatibla

enheter eller för att ansluta till handsfree-tillbehör.Bluetooth®-anslutningar fungerar bättre

inom ett 10 meters område, utan att stora föremål finns emellan. I vissa fall måste du

para din enhet manuellt med andra Bluetooth®-enheter.

Interoperabilitet och kompatibilitet bland Bluetooth®-enheter kan variera.

Aktivera Bluetooth

®

-funktionen och göra enheten synlig

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar.

3

Tryck till på AV/PÅ-knappen bredvid

Bluetooth så att Bluetooth

®

-funktionen

aktiveras.

4

Tryck till på

Bluetooth. Din enhet och en lista över tillgängliga Bluetooth

®

-enheter

visas.

5

Tryck till på enhetens namn för att göra enheten synlig för andra Bluetooth

®

-

enheter.

Anpassa enhetens synlighetstid för andra Bluetooth®-enheter

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Bluetooth.

3

Tryck till på och välj

Tidsgräns för synlighet.

4

Välj ett alternativ.

Ge namn åt din enhet

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har startat
Bluetooth

®

-funktionen och enheten är inställd som synlig.

Ge enheten ett namn

1

Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth

®

-funktionen.

2

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

3

Hitta och tryck till på

Inställningar > Bluetooth.

4

Tryck till på och välj

Byt namn på mobilen.

5

Skriv in ett namn på enheten.

6

Tryck till på

Byt namn.

Parkoppla med en annan Bluetooth

®

-enhet

När du parkopplar enheten med en annan enhet kan du exempelvis ansluta enheten till
ett Bluetooth

®

-headset eller en Bluetooth

®

-bilsats och använda de andra enheterna för

att dela musik.

När du parkopplar enheten med en annan Bluetooth

®

-enhet lagras parkopplingen i

enhetens minne. När du parkopplar enheten med en Bluetooth

®

-enhet kanske du måste

ange ett lösenord. Enheten kommer automatiskt att försöka använda det generella

lösenordet 0000. Om det inte fungerar kan du läsa i användarhandboken för din
Bluetooth

®

-enhet om hur du får tag i lösenordet till enheten. Du behöver inte ange

lösenordet nästa gång du vill ansluta till en tidigare parkopplad Bluetooth

®

-enhet.

En del Bluetooth

®

-enheter, till exempel de flesta Bluetooth

®

-headset, kräver att du först

kopplar och ansluter med en annan enhet.

Du kan koppla din enhet till flera Bluetooth

®

-enheter men du kan bara ansluta till en

Bluetooth

®

-profil åt gången.

97

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth

®

-enhet

1

Se till att den enhet du vill parkoppla har Bluetooth

®

-funktionen aktiverad och är

synlig för andra Bluetooth

®

-enheter.

2

Gå till din enhets Startskärm och tryck till på .

3

Leta upp och tryck på

Inställningar > Bluetooth .

4

Dra skjutreglaget bredvid

Bluetooth för att sätta på Bluetooth

®

-funktionen. En lista

över tillgängliga Bluetooth

®

-enheter visas.

5

Tryck till på den Bluetooth

®

-enhet du vill parkoppla.

6

Skriv in en sifferkod om det behövs, eller bekräfta sifferkoden på båda enheterna.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth

®

-enhet

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Bluetooth.

3

Tryck till på den Bluetooth

®

-enhet du vill ansluta till.

Ta bort parkoppling med en Bluetooth

®

-enhet

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Bluetooth.

3

Under

Parkopplade enheter trycker du till på bredvid namnet på den enhet vars

parkoppling du vill ta bort.

4

Tryck till på

Ta bort parkoppling.

Skicka och ta emot objekt med Bluetooth

®

-teknik

Använd Bluetooth

®

-teknik till att dela objekt med andra Bluetooth

®

-kompatibla enheter

så som telefoner eller datorer. Du kan skicka och ta emot följande typer av objekt:

Foton och videoklipp

Musik och andra ljudfiler

Webbsidor

Skicka objekt via Bluetooth™

1

Mottagande enhet: Kontrollera att Bluetooth™-enheten som du vill skicka objektet

till har startat Bluetooth™ och är synlig för andra Bluetooth™-enheter.

2

I sändningsenheten öppnar du programmet som innehåller det objekt du vill skicka

och bläddrar fram till objektet.

3

Beroende på vilket program och objekt du vill skicka kanske du exempelvis måste

röra vid och hålla objektet, öppna objektet eller trycka på . Det kan finnas andra

sätt att skicka ett objekt.

4

Välj menyalternativet att dela eller skicka.

5

På den meny som visas väljer du

Bluetooth.

6

Starta Bluetooth™ om du uppmanas att göra detta.

7

Tryck till på namnet på den mottagande enheten.

8

Mottagande enhet: Om du tillfrågas, godkänn anslutningen.

9

Om du tillfrågas, skriv in samma sifferkod på båda enheter, eller bekräfta den

sifferkod som föreslås.

10

Mottagande enhet: Godkänn inkommande objekt. Dra statusfältet nedåt för att

öppna aviseringen om det behövs.

98

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ta emot objekt via Bluetooth

®

1

Kontrollera att Bluetooth

®

-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för

andra Bluetooth

®

-enheter.

2

Sändningsenheten börjar nu skicka data till enheten.

3

Om du uppmanas att göra det anger du samma lösenord för båda enheterna eller

bekräftar det föreslagna lösenordet.

4

När du meddelas om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och

trycker till på aviseringen för att acceptera filöverföringen.

5

Tryck till på

Godkänn för att starta filöverföringen.

6

Om du vill visa förloppet för överföringen drar du statusfältet nedåt.

7

Om du vill öppna ett mottaget objekt drar du statusfältet nedåt och trycker till på

den relevanta aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot med Bluetooth®

1

Utgå från din Startskärm och tryck till på .

2

Hitta och tryck till på

Inställningar > Bluetooth.

3

Tryck till på och välj

Visa mottagna filer.

99

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.